Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 4.2.1827

Dvs.:
“Jeg bærer ingen Tvivl om at Billedhugger Freund jo følger denne vigtige Transport til Livorno og det vilde for ham være den bequemmeste Maade at rejse hiem paa naar han fulgte med Fregatten –
Hvis han nogensinde skulde udføre hans fortienstfulde Composition af den nordiske Mythologie maatte det dog være i Norden og han vil ej glemme at ham her er forbeholden Ansættelse og Attelier, naar han vender tilbage.”
Jf. brev af 25.11.1826 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen.

Sidst opdateret 14.11.2016