Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 7.12.1804

Dette tegnede udkast kendes ikke, men de to blyantsskitser på dette ark under brevudkastet af 30.11.1804 må give en idé om den skitse til Døbefonten, som blev sendt til Schubart 7.12.1804.
De to blyantsskitser kan ses i den generelle kommentar nedenfor.
Som det ses, ligner disse tidlige udkast til døbefonten i høj grad det færdige resultat. Grundlæggende er der her også tale om en firkantet piedestal med relieffer på siderne. På den ene blyantsskitse ser man Kristi dåb, der meget minder om det færdige relief, jf. A736. Eneste store forskel på disse blyantsskitser og den færdige døbefont er skålen på toppen af piedestalen i skitsen.

Sidst opdateret 15.07.2015