Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 9.10.1804

Dvs. Fonden ad usus publicos, som i løbet af 1804 havde understøttet Stanley med 100 rigsdaler. Det er sandsynligvis Stanleys takkebrev til fonden, som han medsender til Schubart her, så han kunne videresende det til København med sin følgeskrivelse, jf. Rigsarkivet (ed.): Fonden ad usus publicos. Aktmæssige Bidrag til Belysning af dens Virksomhed, bind 2, København 1902, p. 433-434, hvoraf det fremgår, at fonden modtog Stanleys tak af 16.10.1804.

Sidst opdateret 24.09.2013