Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 4.4.1800

Kunstakademiet havde i sit brev af 3.12.1799 givet Thorvaldsen mulighed for at få udbetalt et helt års stipendium, dvs. 400 rigsdaler, i de rater, han måtte ønske, så han ikke var afhængig af at skulle forblive i en bestemt by for at vente på en pengeoverførsel.
Thorvaldsen bad i sit brev af 4.4.1800 til Kunstakademiet om at få hele beløbet tilsendt i én omgang. Dette skete dog ikke før efteråret 1801, se brev af 4.10.1801 fra Abildgaard til Thorvaldsen.
Den nævnte skrivelse fra Gotskalk Thorvaldsen til Kunstakademiet kendes ikke.

Sidst opdateret 07.01.2013