Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 12.10.1799

Thorvaldsen havde i brev af 19.3.1799 fra Kunstakademiet fået forlænget de første tre års rejsestipendium med kun ét år, fordi Akademiet på det tidspunkt endnu ikke havde haft lejlighed til at bedømme nogle af hans hjemsendte arbejder.
Det var tidligere almindeligt, at Akademiets stipendiater rejste i alt i seks år. Se F. Meldahl & P. Johansen: Det kongelige Akademi for skjønne Kunster, 1700-1904, København 1904, supplement XXV (Reglement af 21.6.1771). Imidlertid havde kongen i juli 1790 godkendt et forslag fra Abildgaard om, at rejsetiden blev indskrænket til tre år og kun blev forlænget til fire, fem eller seks år, “naar den udenlands værende Elev ved usædvanlige Talenter, forenet med uafbrudt Flid, gav grundet Haab om at opnaae en høi Grad af Fuldkommenhed i sin Kunst”, ibid., p. 105.
Når Thorvaldsen her anmoder om at få sin rejsetid forlænget, følger han den opfordring hertil, han antagelig modtog fra Akademiets sekretær, Cornelius Høyer, se brevudkast af 19.3.1799.

Sidst opdateret 15.01.2015