Kommentar til 6.7.1796

Steenstrups medlemsnummer i Borups Selskab. I selskabets medlemsprotokol, jf. selskabets biografi, anføres broder 91 imidlertid som en Kinckell, “Byfoged i Vestindien”. Men broder nr. 90 er “P. Steenstrup”, “ved Biergvæsenet i Norge”.
Om Steenstrup husker sit medlemsnummer galt, eller om medlemsprotokollen har byttet rundt på nr. 90 og 91, er uvist.

Sidst opdateret 18.04.2013