Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 9.12.1797

Forholdet mellem ægtefællerne har ikke været det bedste, også faderens breve bærer præg heraf. Han skrev fx 8.5.1797 til sønnen: “Din Moder har veret temmelig bister i Vinter Jeg har givet hende 2 rd hver Uge siden du reiste hun har og faaet litt Klæder og Linet og dog aldrig fornøyet.”

Sidst opdateret 07.01.2013