Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 21.7.1800

Det drejer sig formentlig om det honorar, som Georg Zoëga modtog, for sine regelmæssige indberetninger til Kunstakademiet om kunstens tilstand i Rom. Han havde sendt rapporterne hjem til Danmark siden 1790. Indberetningerne 1790-1798 er trykt i tidsskriftet Minerva, 1798-99.
Det fremgår af et brev af 10.10.1799 fra Zoëga til Friedrich Münter, at der havde været en afbrydelse i indberetningerne, men senere blev de genoptaget for en kort tid. Disse sidste indberetninger efter 1798 kendes ikke. Se K. Friis Johansen: ‘Georg Zoega i Rom’, in: Louis Bobé (ed.): Rom og Danmark gennem Tiderne, København 1935, vol. I, p. 240-241.
Se endvidere brev af 3.12.1799 fra Abildgaard.

Sidst opdateret 10.01.2018