Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til T

Thorvaldsens relieffer i Palazzo Giraud-Torlonia

Se referenceartikel herom: Thorvaldsens relieffer i Palazzo Giraud-Torlonia