Efter 1825

Afsender

Franciszek Maria Lanci

Afsendersted

Kraków?

Modtager

Anna Potocka

Modtagersted

?

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Brevet er sandsynligvis fra efter 1825, hvor Lanci flyttede til Polen. I to breve til Thorvaldsen af 1.10.1827 og 2.2.1828 spørger Anna Potocka til nogle værker af Tadolini, som sandsynligvis er relieffet til hendes gravmæle og muligvis pigeskulptur oven på det. De er altså endnu ikke leveret da, men undervejs. Det er vanskeligt at komme en datering nærmere på nuværende tidspunkt.

Resumé

Lanci har tegnet en opstalt af det eneste sted i Wawel-katedralen i Kraków, de kan disponere over til Potockas gravmæle. Pladsen er til begge sider begrænset af gravinskriptioner, der ikke må dækkes, men der er et område på 11×9 palmi (c. 245×200 cm) tilbage under vinduet, som Potocka har udbedt sig. Han spørger, om de 11×9 palmi indbefatter relieffets arkitektoniske ramme, eller om relieffet har disse mål i sig selv. Er det sidste tilfældet, er der ikke plads nok, og der må findes en ny placering i en anden kirke.

Dokument

Voici Madame la Comtesse le dessin du seul emplacementI dont on pourrait disposer dans l’Eglise de la CathédraleII – NB: que cette Arcade est occupée latéralement par deux inscriptions funérairesIII et qu’on ne peut pas déplacer; elles occupent en largeur depuis A. jusqu’à B.IV malgré cela le bas reliefV pourrait bien se placer comme Vous le voyez par la lettre DVI. qui tient les mesures de onze palmi de large et de neuf de hautVII comme l’a mandé Mme la PrincesseVIII – La lettre CIX est une grande fenêtreX par laquelle le jour ne passe pas, mais elle le reçoit d’une autre fenêtre par devant et d’en haut, de sorte que le bas relief serait parfaitement éclairé, maintenant j’ai une seule observation à Vous faire Madame: que si le bas relief est de neuf et onze y compris l’encadrement architectoniqueXI l’emplacement sera suffisant, mais si cette n’est que du bas relief tout nu, il faudra chercher une place dans une autre Eglise – J’ai l’honneur Mme la Comtesse d’être Vtre trs. h : serviteur

Lancj

[på samme ark vis-a-vis teksten ses en opstalt af væggen i kirken, hvori det omtalte relief skulle opsættes. Opstaltens målestok er i Palmi Romani, og tegningen er signeret Fr. Lancj]

Arkivplacering

m7 1821, nr. 55

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Når brevet mellem Lanci og Potocka indgår i Thorvaldsens arkiv, kan det skyldes, at Potocka har sendt det som et bilag til Thorvaldsen, også selvom det ikke angår værker af ham. Thorvaldsen kendte Potocka fra sit arbejde med gravmælet for Włodzimierz Potocki netop til Dronning Zofias Kapel, og det er sandsynligt, at han også rådgav sin assistent Adamo Tadolini omkring basrelieffet til hende. Potocka gik også til Thorvaldsen, når hun ville spørge til, hvordan det gik med Tadolinis værker, jf. 1.10.1827 og 2.2.1828.

Emneord

Kommentarer

 1. Dvs. et område under det centrale vindue i Dronning Zofias Kapel i Wawel-katedralens nordvestlige hjørne. I dette kapel står også gravmælet for Włodzimierz Potocki, A155, som Anna Potocka tog den indledende kontakt til Thorvaldsen omkring, og som hun muligvis skitserede, jf. hendes brev af 6.4.1816 og skitsen D1591.

 2. Lanci refererer her til Dronning Zofias Kapel i Wawel-katedralen i Kraków.

 3. Disse to inskriptioner er p.t. ikke identificeret nærmere.

 4. Mht. bogstavsignaturerne, se den medfølgende opstalt, klik på Se original.

 5. Det omtalte basrelief må være Adamo Tadolinis relief til et gravmæle for Potocka. Relieffet forestiller en sovende kvinde i draperede gevandter, liggende på en antikt udseende chaiselong med løvefødder. Kvinden betragtes af et bevinget engleansigt. Under chaiselongen ligger der nogle bøger, en skriftrulle og en palet med pensler, der passer godt med Potockas skriftlige og kunstneriske arbejder, og ved fodenden står en olielampe på en stage, som en Asklepios-slange snor sig omkring. At relieffet er af Tadolini underbygges af, at Potocka i to breve til Thorvaldsen spørger til de værker, Tadolini er i færd med at fremstille for hende; hun nævner 1.10.1827 et basrelief og omtaler 2.2.1828 mindre specifikt blot nogle “værker”.

 6. Mht. bogstavsignaturerne, se den medfølgende opstalt, klik på Se original.

 7. Her som på den medfølgende opstalt bruges det romerske længdemål palmo/palmi, se Mål og vægt. De 11×9 palmi svarer til c. 245×200 cm.

 8. Det er uvist, hvem Lanci sigter til med betegnelsen “princesse”. Det er muligt, at han kalder Potocka både for “comtesse” og “princesse”.

 9. Mht. bogstavsignaturerne, se den medfølgende opstalt, klik på Se original.

 10. Det omtalte store vindue, markeret C i opstalten, er i en senere tid isat glasmosaikker af den polske maler Włodzimierz Tetmajer (1861-1923).

 11. Den klassicerende indramning i gips af Adamo Tadolinis relief har fire spir på hjørnerne og er udsmykket med et slynget rankemotiv, prydet midtfor med et våbenskjold med en svane under en krone. Øverst midtfor på gravmælet er en marmorskulptur af en knælende pige. Den forestiller muligvis Anna Potockas datter, Julia, da gravmælet er for dem begge, og den kan også være udført af Tadolini, jf. Potockas breve af 1.10.1827 og 2.2.1828, hvor hun spørger til flere værker af Tadolini. Fremstillingen af barnet har en parallel i Thorvaldsens gravmæle for Artur Potocki i det nærliggende Potocki-kapel; soklen til dette er isat et relief med en fremstilling af hans tre bedende børn, A628.

Sidst opdateret 19.10.2014