6.1.1819

Afsender

Herman Schubart

Afsendersted

Firenze

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Chiarissimo Sigr / Sigr Cavaliere Thorwaldsen / celeberrimo Scultore / Trinita dei Monti via Sestina No 50 / a Roma

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevet, men kan udledes af sammenhængen: Brevet handler om hertugen og prinsen af Augustenborgs ankomst til Rom i januar 1819. A.C. Gierlew noterede i sin dagbog (Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 380b, 4º) søndag 3.1.1819, at Schubart var taget fra Pisa til Firenze for at tage afsked med de to prinser. Schubarts brev er kun dateret Florentz Onsdag Aften, hvilket imidlertid må være den efterfølgende onsdag, d. 6.1.1819, da det samtidig nævnes, at prinserne skal videre fra Rom til Napoli, hvor de skal være til stede 12.1.1819. Jf. Sass, op. cit., p. 496.

Resumé

Schubart meddeler, at Christian Carl Friedrich August og Friedrich August Emil af Augustenborg ankommer til Rom. Han beder Thorvaldsen tage sig af dem.

Dokument

Min kiereste Ven Thorwaldsen!

Coureren som bringer Dem dette Brev, tilmælder tillige vore elskværdige HertugersI Ankomst til Rom hvor de blive Natten over. Vær saa god at besøg strax Deres Høyheder, og mag det saa, at de lærer at kiende vores Landsmænd i Rom. De reise strax til Neapel hvor de vil være til den store Fest den 12 JanuariII. Lad dem strax see Deres Atelier som er det interessanteste for dem i Rom. Ved deres tilbagekomstIII fra Neapel vil de blive to Maaneder i RomIV, og tage derpaa Stedet et QuarterV.

Deres oprigtige Ven

Baron Schubart

Florentz Onsdag Aften

Arkivplacering

m6 1819, nr. 8

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. hertugen af Augustenborg, Christian Carl Friedrich August og hans bror, prinsen af Nør, Friedrich August Emil.

  2. Formentlig i anledningen af den napolitanske konge, Ferdinand 1.s fødselsdag 12.1.1819, jf. Sass, op. cit., p. 496.

  3. De to fyrster var tilbage i Rom ultimo februar 1819 ifølge A.C. Gierlews dagbog 1.3.1819 (Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 380b, 4º) og et brevudkast af 27.2.1819 i P.O. Brøndsteds brevbøger (Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1578, fol. 1). Jf. Sass, op. cit., p. 496.

  4. De to fyrster opholdt sig i Rom i marts og april måned 1819, og tog afsked med byen 27.4.1819 med en vild fest med deltagelse af danskere i Rom.

  5. Dvs. et opholdssted i Rom: De to fyrster boede på Hotel de la Grande Bretagne i Strada Babuino, se Sass, op. cit., p. 499.

Sidst opdateret 18.10.2014