25.10.1818

Afsender

Giovanni Battista Sommariva

Afsendersted

Comosøen

Afsenderinfo

Rødt laksegl.
Poststemplet: 3 NOVEMBRE samt REGNO LOMBARDO VENETO

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All’ Signore Signore / il V Cav.r Thorwaldsen / Celebre Scultore a / Roma / via Sistina nr. 50 / Palazzo Tomati

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Sommariva er ankommet til Italien. Han har læst i den franske presse, at Frederik 6. har bestilt en marmorversion af frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505, til Christiansborg Slot. Det vil han gerne tale med ham om. Han håber, at Thorvaldsen har modtaget hans forrige brev sendt fra Paris, hvori han har anbefalet ham en ung billedhugger.

Dokument

Carissimo Amico, e Padrone Pregiatissimo

Lago di Como 25. 8bre 1818.

Mi trovo con piacere avicinato al mio ottimo, e degno Amico Thorwaldsen. Eccomi di ritorno in Italia; e la prima cosa, non potendo per ora venir ad abbraciarlo, è quello di domandargli sue preziose nuove. Dall’ultima Sua LetteraI seppi, che a causa di salute, faceva un giro in ToscanaII. Mi fù detto in seguito, ch’Ella era andato a NapoliIII, come incaricato di qualche di Lei opera colàIV. Li Fogli pubblici francesiV poi hano ripetuto, che dal Rè di DanimarcaVI gli era stata commessa l’esecuzione in marmo del di Lei BassorilievoVII, di cui n’ero pur io stato favorito della graziosa di Lei promessa. Quanto volontieri mi sarei anche sù di ciò seco Lei abbocatoVIII! Ma i miei affari mi costringono al restar quìIX per qualche tempo. Il più importante però si è per me di sapere come Ella stà, quali sieno i di Lei progetti raporo al restare a Roma, o forse di fare qualch’altro giro.
Per la mia parte non posso che darle ottime nuove della mia Salute, come in tutto il resto. Mi lusingo che aurà a quest’ora riccevuta altra miaX scrittale da Parigi per raccomandare alla di Lei bontà ed amicizia un bravo giovane ScultoreXI.
La prego di non lasciarmi privo de’ cari suoi Scritti, e favorendomi, mi dirigete sue Lettere a Milano ferme in Posta.
Mi comandi, mi voglia bene, e si assicuri della vera mia Stima, riconoscenza, ed affezione cordialissima

Tutto Suo Servitore ed Amico

G.B. Sommariva

Oversættelse af dokument

Comosøen d. 25. oktober 1818

Kæreste ven og højtagtede herre.

Jeg befinder mig til min fornøjelse nærmere min udmærkede og fortræffelige ven Thorvaldsen. Her er jeg så, tilbage i Italien, og det første jeg gør er, da jeg for tiden ikke kan komme og omfavne Dem, at bede Dem at give mig kærkomne efterretninger om Dem. Af Deres sidste brev erfarede jeg, at De af helbreds hensyn foretog en rejse i Toscana. Det blev senere fortalt mig, at De var rejst til Napoli i anledning af et værk, De havde at udføre der. De franske aviser har senere fortalt, at De af kongen af Danmark havde fået overdraget udførelsen i marmor af Deres basrelieffer, som De også havde været så god at love mig. Hvor gerne ville jeg ikke også have talt med Dem angående dette! Men forholdene nøder mig til at blive her i nogen tid. Dog det mest magtpåliggende for mig er at vide, hvorledes De befinder Dem, hvilke Deres planer er med hensyn til at forblive i Rom, eller om De måske vil foretage en anden rejse.
Hvad mig angår, kan jeg kun give Dem de bedste efterretninger om mit helbred som om alt det øvrige. Jeg håber, at De nu vil have modtaget det andet brev fra mig, fra Paris, hvori jeg anbefalede til Deres godhed og venskab en fortræffelig ung billedhugger.
Jeg beder Dem ikke at lade mig være Deres kære breve foruden, og at De, når De vil glæde mig dermed, da adresserer Deres breve til Milano, poste restante.

Befal over mig, vær mig venligsindet, vær forsikret om min sande agtelse, erkendtlighed og meget hjertelige hengivenhed.
ganske Deres tjener og ven
G.B. Sommariva

Arkivplacering

m5 1818, nr. 74

Andre referencer

Matteo Gardonio: Thorvaldsen’s portrait of Giovanna Riario Sforza rediscovered, in The Burlington magazine 2014, pp. 452-453.
Laila Skjøthaug: Catalogue of Bertel Thorvaldsen’s Works, in Stefano Grandesso: Bertel Thorvaldsen (1770-1844), Milano 2015.

Emneord

Personer

Værker

A505 Alexander den Stores indtog i Babylon, Tidligst 1812, inv.nr. A505

Kommentarer

 1. Dette brev kendes desværre ikke p.t. Se evt. hertil listen over forsvundne breve.

 2. Thorvaldsen kom ikke til Toscana, men opholdt sig i stedet først i Albano udenfor Rom sommer 1818 – august 1818 og senere i august sydpå til Napoli og omegn, jf. Thorvaldsen-kronologien. Han rejste tilbage mod Rom primo oktober 1818.

 3. Se hertil den forrige kommentar.

 4. Thorvaldsen fik bl.a. lejlighed til at nærstudere en araberhest, som den afdøde polske frihedshelt Józef Poniatowski havde redet på, og udførte fortegninger til en model af hesten, A125, der senere integreredes i rytterstatuen, jf. A123, jf. Thorvaldsen-kronologien september – oktober 1818. Han udførte desuden en portrætbuste af den italienske grevinde Giovanna Nugent jf. A239.

 5. Dvs. den franske presse.

 6. Jf. brev af 7.4.1818, fra Christian til Thorvaldsen.

 7. Dvs. marmorversionen af frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505.

 8. Dette verbum anvendes ikke længere på italiensk, men betydningen har været, at Sommariva meget gerne ville have talt om denne sag med Thorvaldsen.

 9. Sommariva opholdt sig i sin villa ved Comosøen, i dag kaldet Villa Carlotta.

 10. Sommarivas tidligere brev af 3.9.1818.

 11. Dvs. den belgiske billedhugger Mathieu Kessels.

Sidst opdateret 14.08.2020