27.4.1818

Afsender

Spiridion Naranzi

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet; intet synligt præg.
Poststemplet: 4 MAGGIO, 4 MAGGIO, Venezia samt REGNO LOMBARDO VENETO

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Chiarissimo / Sig:r Cav:r Alberto Thorwaldson / Professore di Sculture= / in Roma.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Naranzi har videresendt Thorvaldsens spørgsmål til udformningen af monumentet over Thomas Maitland, jf. portrætbusten A258 og relieffet Minerva, sandheden og løgnen, jf. A600, til Dionisio Bulzo. Han sender nu Bulzos svar til Thorvaldsen. Selv vil han ikke blande sig i sager, han ikke har forstand på. Desuden et senere påført regnskab formentlig fra Thorvaldsens egen hånd.

Dokument

Roma Sr: Cavr: Thorwaldson

Vena: li 27. Aple: 1818

L’inserita LetteraI che vengo di ricevere dal Sr: Cavr: BulzoII di Corfù le offre i rischiaramenti da Lej richiestimiIII in proposito delle trè figure, che devono compor[r]e il Basso-rilievo in Bronzo, che le fù dal detto Sigre: ordinato. Mi sono rivolto a quella parte per ottenere codesti rischiaramenti, essendo che’ li ignoravo io medesimo nella mia qualità [di] semplice commissionato. Feci lo stesso per la Corona CivicaIV, con cuj Lej Signore sarebbe disposto di fregiare il Capo del GeneraleV, e quindi potrò in breve spedirle anco la rispostaVI di questa sua ultima domanda, non volendo prendere sopra di mè alcuna responsabilità, ove si tratta del altrui genio, e persuasione.
Mi creda frattanto con sentita ammirazione

Dev obl Serv:

Il Cavr: Naranzi

[På udskriftssiden ses følgende regnestykkerVII, formentlig med Thorvaldsens hånd:]

58
_ 9
5.22
5.06
10:28

Generel kommentar

Thorvaldsen udførte modellerne til et monument over den britiske generalguvernør Thomas Maitland i 1818. Dette brev er en del af korrespondancen vedr. monumentet, se evt. hele korrespondancen her.
Monumentet bestod af en portrætbuste i bronze af Maitland, jf. A258, og bronzerelieffet Minerva, sandheden og løgnen, jf. originalmodel A600, opsat på en høj marmorsokkel. Monumentet blev opstillet på øen Zante i 1820. Læs mere om bestillingen i referenceartiklen om sagen.


Med dette brev sendte Naranzi, som det fremgår af indholdet, også brevet fra Dionisio Bulzo af 7.4.1818.
Enten har Thorvaldsen ikke svaret på brevet, eller også er hans brev gået tabt undervejs; i hvert fald måtte Naranzi skrive igen den 20.6.1818. Heller ikke på dette rykkerbrev kendes der noget svar.

Arkivplacering

m5 1818, nr. 29

Thiele

Bestillingen omtalt Thiele II, p. 318-319, samt p. 382-384.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A258 Thomas Maitland, Tidligst september 1818 - Senest november 1818, inv.nr. A258
A600 Minerva, sandheden og løgnen, Tidligst september 1818 - Senest 25.10.1818, inv.nr. A600

Kommentarer

  1. Dvs. brevet fra Dionisio Bulzo af 7.4.1818.

  2. Dvs. den jonisk deputerede embedsmand Dionisio Bulzo, der tydeligvis havde ansvaret for det motiviske indhold af monumentet over Thomas Maitland, jf. A600 og A258. Læs mere om bestillingen i referenceartiklen.

  3. Det fremgår af Bulzos brev til Thorvaldsen af 7.4.1818, at billedhuggeren havde skrevet sine spørgsmål ned i brev af 20.2.1818. Dette brev kendes p.t. ikke. Se evt. hertil listen over forsvundne breve.

  4. Dvs. en borgerkrone eller borgerkrans, oftest bestående af egeløv, der kunne tildeles særligt fortjenstfulde borgere, jf. Ordbog over det danske Sprog. En sådan ses hverken på det endelige monument af Thomas Maitland opstillet på Zante eller på originalmodellen af busten, A258. Det ventede svar fra ovennævnte Bulzo vedr. borgerkronen kendes ikke. Thiele II, p. 384, skriver, at det var bestillerne, der ønskede en borgerkrone, men af brevet fra Naranzi synes det tydeligt at fremgå, at det var Thorvaldsens eget ønske. Ifølge Sass, op. cit. p. 421, blev Maitland kaldt “King Tom”. Der er intet belæg for, at Thorvaldsen skulle have kendt til dette, men tilføjelsen af en borgerkrone ville under alle omstændigheder hædre den første joniske Lord-High-Commissioner som borger, snarere end som hersker og altså være i tråd med tidens demokratiske tanker.

  5. Dvs. hovedet på busten af Thomas Maitland, jf. originalmodel A258. Se den generelle kommentar vedr. monumentets samlede udformning.

  6. Dette svar kendes ikke.

  7. Det vides ikke, hvad det følgende er et regnskab over.

Sidst opdateret 21.08.2014