Antagelig 5.1.1819

Afsender

Franziska Caspers

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Signore Cavaliere / )Alberto (underlinedThorwaldsen.

Dateringsbegrundelse

Der findes en billet fra Caspers af 4.1.1819, hvor hun på Fyrstinde Grassalkovichs vegne inviterer Thorvaldsen til middag dagen efter og beder ham ledsage dem i Vatikanet derefter. Det er sandsynligvis denne billet fra dagen forinden (“mein gestriges Billet”), hun omtaler i nærværende brev, hvorfor det antagelig kan dateres til 5.1.1819. Dog synes “prinserne af Holsten”, dvs. hertugen af Augustenborg og prinsen af Nør først at være ankommet til Rom 6.1.1819, så der er stadig en vis tvivl omkring dateringen.

Resumé

Caspers har gennem Knudtzon hørt, at Thorvaldsen skal til Vatikanet med prinserne af Holsten samme aften. Hun slutter, at han ikke kan spise hos fyrstinde Grassalkovich og spørger, om de kan udskyde middagen. Ifald han ikke har en middagsaftale samme aften og alligevel kan komme, spiser de kl. 18.

Dokument

Lieber Thorwaldsen – Gestern Abend sagte uns KnutzonI, dass Sie heute Abend schon mit den Prinzen von HollsteinII zum Vatican versagt wären – leider muss also die FürstinIII ihre Parthie aufschieben – u. trägt mir auf Sie zu fragen, ob Sie künftigen Freitag können ? Denn ohne Ihre Gegenwart wäre die Freude für alle nur halb – Wenn Sie heute nicht zu Tische engagiert sind – so würde es die Fürstin sehr freuen, wenn Sie doch bei uns speisten – Sie haben doch mein gestriges BilletIV erhalten ? Wir speisen um 6 Uhr –

FranziskaV

Generel kommentar

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Arkivplacering

m35 V, nr. 41

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. den norske købmand Jørgen Knudtzon, der var en nær ven af Thorvaldsen.

  2. Dvs. hertugen af Augustenborg Christian Carl Friedrich August og prinsen af Nør, Friedrich August Emil, der var brødre og opholdt sig i Rom vinteren 1818-1819.

  3. Den ungarske fyrstinde Maria Leopoldina Grassalkovich de Gyarak, som Caspers var ansat som selskabsdame og guvernante for.

  4. Den billet fra dagen forinden, som Caspers omtaler, kan være en anden billet i Arkivet, p.t. dateret 4.1.1819.

  5. Når Caspers er på fornavn med Thorvaldsen, tyder det på, at de havde gjort hinandens nærmere bekendtskab og lagt en mere formel tone bag sig. Caspers underskrev sig senere – i de breve, som er opbevaret i Arkivet fra og med 19.5.1819Fanisca, hvilket tyder på en endnu mere personlig relation.

Sidst opdateret 25.01.2016