Antagelig 1830

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Jonas Collin

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift, da der er tale om et udkast.

Dateringsbegrundelse

Dateringen er baseret på den mere sikre datering af endnu et udkast, der synes at være en mere færdig form af dette. Det mere færdige udkast er skrevet på Thorvaldsens skitse til Monumentet over George Gordon Byron, C352, der stammer fra 1830. Koop havde dog økonomiske problemer de sidste mange år af sit liv.

Resumé

Thorvaldsen beder Jonas Collin om at hjælpe historiemaleren Andreas Ludvig Koop økonomisk.

Dokument

De [xx] ærede[?] helste ven [?] H[r.] Connfe[ren]sraad og beder endelegI om at jelpe den arme KoopII d[x] [xxxxxxxx] at kunde faae [?]. HasteIII og bestem[t]. det skal ellers tagen en SørgelenIV ende med hanV og hele han[s] FamelieVI

Oversættelse af dokument

[xx] Sir [?] greets friend [?] konferensråd and beg you sincerely to help the poor Koop d[x] [xxxxxxxx} to be able to get [?]. Quickly and certainly. If not he and all his family will come to a sad end.[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Udkastet må danne grundlag for yderligere et udkast, der ses på Thorvaldsens skitse til Monumentet over George Gordon Byron, C352.

Brevudkastet er antagelig stilet til Jonas Collin i hans egenskab af sekretær i Fonden ad Usus Publicos, som Koop adskillige gange, bl.a. i 1830, ansøgte om støtte hos.

Brevet er vanskeligt at aflæse. Det er delvist skrevet med meget svag blækstreg og er desuden præget af en del stavefejl samt gnidret skrift. Se evt. referenceartiklerne om Thorvaldsens tale og skriftsprog og Thorvaldsens brevskrivningsproces for mere om Thorvaldsens genvordigheder i denne retning.

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

m35 I, nr. 18

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. inderligt.

  2. Dvs. historiemaleren Andreas Ludvig Koop, der havde trange økonomiske kår de sidste mange år af sit liv.

  3. Dvs. hastigt, hurtigt.

  4. Dvs. sørgelig.

  5. Dvs. ham.

  6. Dvs. familie. Koop blev i 1825 gift med arkitekten J.L. Thranes enke Giacinta, som han havde levet sammen med fra 1821. Både deres fælles børn og hustruens børn af første ægteskab var dermed en del af familien.

Sidst opdateret 21.07.2016