Efter 21.9.1805

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Herman Schubart

Modtagersted

Montenero

Dateringsbegrundelse

Dateringen hviler på følgende forhold: Listen for neden har med Theodor von der Ropps bestilling 1804-05 at gøre; omtalen af Caspar Bartholin og C.F.F. Stanley daterer listen til 1805, hvor de begge var i Rom; og vigtigst, Thorvaldsen omtaler sin rejse fra Montenero, 11.9.1805, til Rom, som han ankom til 21.9.1805.
Ergo: Tekstfragmentet må være skrevet i 1805 efter Thorvaldsens tilbagekomst til Rom 21.9.1805, og da Bartholin døde 28.9.1805, må fragmentet stamme fra før denne dato.

Resumé

Fragment af et brevudkast: Thorvaldsen er kommet til Rom, han omtaler Caspar Bartholin og C.F.F. Stanley. Desuden en liste over en del af Theodor von der Ropps bestilling.

Dokument

...Deres EccellenzaI den smerte[lige][?]
...[Ti]lbage KomstII fra Deres beha[gelige]
...yndige MonteNeroIII
...til Rom fra Deres behagelig[e]
...Monte Nero, kan jeg ikke beskri[ve]
...ved mine ankomst hertil Rom
...og Elskværdige BartoliniIV Drage [med Døden?]
...Undoms Ven den for[xx]ske StanleyV De ka[x]

[liste med værkerVI, vendt 90 grader i forhold til ovenstående:]
ApolloVII
ArianaVIII
HomerIX
GeserorX
MelpomeneXI
SaphoXII
VenusXIII
60
60
60
50
50
50
40
 

Oversættelse af dokument

...Your Excellency the painful [?]
...Return from your pleasant
...lovely Montenero
...to Rome from your pleasant
...Montenero, I can not describe
...at my arrival here at Rome
...and kind Bartolini is struggling [with death?]
...a friend of my youth [for [xx}ske] Stanley you can

[A list of works, turned 90 degrees compared to the above:]
Apollo
Ariana
Homer
Cicero
Melpomene
Sapho
Venus
60
60
60
50
50
50
40
 

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Fragment af et brevudkast, hvor en del af papiret er bortrevet. Desuden ses en liste med værker, der har at gøre med Theodor von der Ropps bestilling 1804-05 af marmorkopier af antikke buster.
På bagsiden et regnskab fra Camillo Buti, Thorvaldsens husvært i Casa Buti. Regnskabet gengives separat.
Det fremgår af sammenhængen, at brevudkastet er stilet til Schubart, antagelig som en del af et andet brevudkast fra samme tidspunkt.

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

m35 I, nr. 15

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Dvs. Herman Schubart, fordi Thorvaldsen tiltalte ham på denne vis i sine breve, og fordi han i det følgende nævner sin tilbagekomst til Rom fra Schubarts landsted Montenero, hvor han havde tilbragt nogle uger fra 9.8.1805.

 2. Dvs. Thorvaldsens tilbagekomst til Rom, som det også fremgår af det følgende, hvor Thorvaldsen har påbegyndt samme sætning.
  Han ankom til Rom 21.9.1805.
  Denne bemærkning er med til at datere dette tekstfragment.

 3. Dvs. familien Schubarts sommerbolig Montenero, som lå i det bakkede område af samme navn ca. 8 km syd for Livorno.

 4. Sandsynligvis Caspar Bartholin.
  At ordet drage[s] har været efterfulgt af med døden på den fraklippede del af papiret, er en hypotese på grundlag af den kendsgerning, at Bartholin lå for døden i Rom slutningen af september 1805, se bl.a Schubarts brev af 16.9.1805.

 5. Den danske arkitekt C.F.F. Stanley, Thorvaldsens ven og bofælle i Casa Buti.

 6. De syv værker, der nævnes på denne liste, er de syv marmorbuster i normalstørrelse, som Theodor von der Ropp bestilte i 1804 sammen med fire kolossalbuster. Da disse fire blev erstattet af de to “originale” Thorvaldsen-værker i 1805, var der kun de 7 mindre buster tilbage.
  Listen her må altså repræsentere et mellemstadium i Ropps bestilling, før den endelige, som Thorvaldsen har noteret tidligst en måned senere på et brev af 19.10.1805 fra Abildgaard.
  Beløbene er i scudi og svarer helt til beløbene i den endelige bestilling.
  Se Ropps bestilling.

 7. Dvs. en kopi af hovedet af statuen Apollo Belvedere i Vatikan-museet i Rom, se Ropps bestilling.

 8. Dvs. en kopi af Bacchus i det kapitolinske museum – på bestillingstidspunktet betragtet som en Ariadne, se Ropps bestilling.

 9. Dvs. en kopi af en buste af Homer på Museo Archeologico Nazionale, Napoli. Thorvaldsen havde allerede i 1799 fremstillet en marmorkopi af denne buste, A751, se Ropps bestilling.

 10. Dvs. den ordblinde Thorvaldsens stavning af Cicero – en bustekopi af Cicero i det kapitolinske museum i Rom. Thorvaldsen havde tidligere, i 1799-1800, fremstillet to marmorkopier af dette værk, A760 & A761, se Ropps bestilling.

 11. Dvs. en kopi af hovedet af statuen Melpomene i Vatikan-museet i Rom, se Ropps bestilling.

 12. Dvs. en kopi af en buste, der på bestillingstidspunkt blev regnet for antik buste af Sapfo. Forlægget er ikke identificeret idag, se Ropps bestilling.

 13. Dvs. en kopi af hovedet af statuen Venus af Medici, på Uffizierne i Firenze, se Ropps bestilling.

Sidst opdateret 27.07.2015