15.7.1841

Afsender

Philipp Franz von Walther

Afsendersted

München

Modtager

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

München

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af indirekte af Kunstblatt, op. cit, hvori digtet blev trykt. Her henvises til festen 15.7.1841.

Resumé

Digt til Thorvaldsen og F.W.J. Schelling.

Dokument

Thorwaldsen und SchellingI

Ich hört’ in Zwangbefreiten KreißenII
Zwey große Männer würdig preißen,
Allein der DichterIII sprach von Greißen.
ZwangloseIV! denn ein Fremder widerspricht:
Der Dichter irrt; die Götter altern nicht.

Walther Dr

Generel kommentar

Dette digt blev fremført ved den storslåede fest 15.7.1841 til Thorvaldsens ære i Gesellschaft der Zwanglosen i München.
De fire linjer var en improviseret replik til Friedrich Thierschs digt af 15.7.1841 til Thorvaldsens og F.W.J. Schellings ære, jf. Schorn, op. cit. I Thierschs digt blev de to notabiliteter kaldt et “edles Greisenpaar”, hvilket Walther rejste sig op og protesterede imod.


Digtet blev trykt i en svagt afvigende version i Kunstblatt 19.8.1841, se Schorn, op. cit., der refererede begivenheden.

Arkivplacering

m32, nr. 95

Thiele

Omtalt hos Thiele IV, p. 163.

Andre referencer

Emneord

Kommentarer

  1. Den tyske filosof og forfatter F.W.J. Schelling.

  2. Dvs. litteratur- og selskabsforeningen Gesellschaft der Zwanglosen i München, også kaldet Zwanglose Gesellschaft München.
    Foreningen var et uformelt mødested for litterært interesserede og tyngedes ikke af alt for strikse vedtægter og regler – deraf navnet “tvangfri”.

  3. Dvs. den tyske filolog Friedrich Thiersch, der i sit digt An Thorwaldsen und Schelling kaldte de to notabiliteter for gamle mænd, dvs. “Greißen”, som det fremgår af det følgende.

  4. Denne linje blev trykt hos Schorn, op. cit. i en svagt afvigende version:
    Verzeiht, Zwanglose, daß ein Fremder widerspricht,

Sidst opdateret 03.08.2015