Tilbage til T

Friedrich Thiersch

Thiersch opholdt sig i Rom fra november 1822 til marts 1823, hvor han antagelig har mødt Thorvaldsen.

Under Thorvaldsens besøg i München i 1830 fremsagde han ved en festlig lejlighed to hyldestsonetter, som han også overdrog Thorvaldsen som dedikation i et eksemplar af sin bog Ueber die Epochen der bildenden Kunst unter den Griechen, 2. opl., München 1829.

Hos Thorvaldsens biograf Just Matthias Thiele kan man herom læse følgende: Af disse mange private Fester udhæve vi den, som Universitetes Rector, Hofraad Thiersch, beredede ham Aftenen den 27de Februar i en Kreds af Münchens første Kunstnere og Universitetes Professorer. Thiersch havde til denne Fest dekoreret sit Bibliothek med Afstøbninger over Antiken og derimellem stillet Thorvaldsens Buste, rigt bekrandset af Laurbær og blomstrende Acazier. Under Maaltidet fremsagde den lærde og smagfulde Kiender af Oltidens Kunst følgende to Sonetter til Thorvaldsens ære, jf. Thiele III, p. 397-98.

Thorvaldsen og Thiersch mødtes også i München i juli 1841 under Thorvaldsens rejse til Italien.

Referencer

Sidst opdateret 05.03.2009

Friedrich Thiersch

Friedrich Wilhelm Thiersch 1784-1860 Tysk Filolog og rektor
Til Thorvaldsen2 dok.

Til og fra andre1 dok.
Omtalt i5 dok.