1771-72

Afsender

Johan Nordahl Brun

Modtager

Omnes

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Resumé

En fædrelands- og skålsang i fire strofer, “For Norge Kjæmpers Fødeland”, formuleret som et manifest for norsk selvstændighed. Hver strofe opfordrer til en skål – for henholdsvis Norge, norske mænd, norske kvinder og Norges natur. Der tales om at “bryde lænker” og modsætte sig tvang, og til sidst lades Dovrefjeldet stemme i med et ekko.

Dokument

No: 1. –

1.

For Norge Kjæmpers Fødeland
Vi denne Skaal udtømme,
Og naar vi først faar Blod paa Tand
Vi sødt om FriehedI drømme. –
Thi vogne vi vel op engang
Og bryde Lænker, Baand og Tvang
For Norge Kjæmpers Fødeland
Vi denne Skaal udtømme. –

2.

Hver ærlig Norsk blandt Klipper fød
Vi drikke vil til Ære!
Hver ærlig Norsk, som Lænker brødII
Skal evig elsket være!
Den Kjekke Livvagts Vaabenbrag
Forklarde troelig Nordmands Sag
Hvær ærlig Norsk blandt Klipper fød
Vi drikke vil til ære. –

3.

En Skaal for Dig min Kjække Ven
Og for de norske Piger,
Og har Du Een, da Skaal for den
Og Skam faae den, som svigerIII ;
Og Skam faae den, som elsker Tvang,
Som hader Piger, Viin og Sang
En Skaal for Dig min Kjække Ven.
Og for De Norske Piger. –

4.–

Og nok en Skaal for Norges Fjeld
For Klipper, Snee og Bakker!
Hør DovresIV Echo raaber Held
For Skaalen tre gang takker!
Og tre gang tre skal alle Fjæld
Tilraabe Norges Sønner Held
Og nok en Skaal for Norges Fjeld
For Klipper Snee og Bakker. -

Generel kommentar

Denne nationalsang kaldes Norges skål eller For Norge, kæmpers fødeland og er også senere blevet kendt som en “norsk Marseillaise”. Det gengives her efter en afskrift af en ukendt hånd, der har skrevet sangen på et løst ark fra et sanghefte sammen med Norges Herlighed, Fred og Frihed herlig trives, Kong Christian stod ved højen Mast og Normand, som i Kampen bold. Disse sange blev ifølge en påskrift på et af arkene brugt i marts 1816 i Rom, antagelig ved en særlig lejlighed med norsk tema.

Arkivplacering

m32, nr. 2

Kommentarer

  1. Sangens drøm om frihed er møntet på en løsrivelse fra Danmark og blev forfattet kort efter en kontrovers med Struensee, jf. Nordahl Bruns biografi. Nordahl Brun gav også udtryk for sin kritik af det danske overherredømme i teaterstykkerne Zarine og Einer Tambeskielver (begge 1772).
    Norge blev løsrevet fra Danmark knap et halvt århundrede senere med Eidsvoll-forfatningen, der blev vedtaget 17. maj 1814. Herefter kom det under svensk overherredømme, dog med selvstyre. Landet opnåede fuld selvstændighed i 1905.

  2. En af de nordmænd blandt Nordahl Bruns nære bekendte, der ville “bryde lænker”, var biskoppen og naturvidenskabsmanden Johan Ernst Gunnerus (1718-1773), der arbejdede for et selvstændigt norsk universitet, jf. Nordahl Bruns biografi.

  3. Fejringen af “piger” (“og vin og sang”) sættes i modsætning til svigt og tvang, dvs. Nordahl Brun bruger samme ordvalg om kvinden som om Norge, med det resultat, at kvinderne står som endnu mere norske og Norge så at sige “kvindeliggøres”.

  4. Dovre eller Dovrefjell er er en norsk bjergkæde omkring 400 km nord for Oslo. Det højeste punkt, Snøhetta, ligger 2286 meter over havet. Dovre er et naturskønt område med vildrener, rovfugle og en rig fjeldflora. I sangen besjæler Nordahl Brun Dovre, så bjergkæden selv tager til mæle med et trefoldigt ekko af skålen, der igen ekkoer ni gange i “alle Fjæld”.

Sidst opdateret 09.02.2015