6.7.1820

Afsender

Joseph Hambro

Afsendersted

København

Modtager

Giovanni Raimondo Torlonia

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Mess rs Torlonia & Co / Rome
Tilskrift: Mess rs Torlonia & Co / Rome

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Hambro i København udsteder kredit på 2.500 dukater for Thorvaldsen hos Torlonia i Rom.

Dokument

Copenhague le 6 Juillet 1820

Messieurs!

Nous avons l’honneur d’accréditer auprès de vous Mr le ChevalierI Thorwaldsen pour une somme de 2,500 DucatsII, en vous priant, de vouloir bien lui fournir, sur sa demande et contra sa quittance, jusqu’à la concurrence de la dite somme de Deux Mille Cinq Cent Ducats pour notre compte et à notre débit;

Nous référant à notre avis ultérieme par poste, nous vous prions, Messsieurs, d’agréer nos salutations les plus empressées

J. Hambro & fils

Generel kommentar

Dette er det københavnske bankfirma Hambro & Sønners kredit til fordel for Thorvaldsen hos Torlonia i Rom, der ofte fungerede som billedhuggerens romerske bankforbindelse. Dette kreditbrev er altså en slags bankoverførsel efter datidens praksis.
De to bankfirmaer har åbenbart haft så tætte forretningsforbindelser, at det ikke har været nødvendigt at udstede en egentlig veksel, se mere herom i Veksler.


Thorvaldsen fik kreditten oprettet, fordi han stod for at skulle rejse tilbage til Rom fra København. Han drog afsted 11.8.1820.
Se også brev af 8.8.1820, hvor Thorvaldsen fik oprettet kredit hos et berlinsk bankfirma i forbindelse med sin rejse.

De 2.500 dukater er et meget stort beløb, der antagelig svarer til 5.000 romerske scudi, hvad der igen modsvarer mere end prisen på to af Thorvaldsens marmorstatuer, se Værkpriser.

Arkivplacering

m30 I, nr. 23

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. I 1820 havde Thorvaldsen modtaget tre ridderordner, se mere i Thorvaldsens udnævnelser.

  2. Dukater var en guldmønt med højt guldindhold, se mere i Møntenheder.
    Der blev antagelig i dette tilfælde anvendt dukater som valuta, fordi Thorvaldsen dermed kunne undgå det kurstab, han sikkert ellers ville kunne påregne, hvis beløbet havde været i en anden møntenhed.

Sidst opdateret 17.02.2020