24. og 28. september 1838

Afsender

Johan Wilhelm Negithon

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringerne fremgår af de to vidnesbyrd.

Resumé

To vidnesbyrd om, at Johan Wilhelm Negithon og hans familie er meget fattige og trængende.

Dokument

At Pensionist J.W. NegithonI er i meget fattige og trængende Omstændigheder, med Sin Talrige familie, kan Jeg, Som Hans Huusvert, Sanfærdigt Bevidne,

R. NielsenII

Eier af Huset No. 210. DronningegadeIII

Christianshavn den 24. September 1838.


At J.W. Negithon ligeledes er mig bekiendt som en særdeles fattig Mand, der har en stor Familie at forsørge, det bliver herved bevidnet.

Kiøbenhavn d: 28de Septbr. 1838.

B: HansenIV
Rodemester i Christianshavns
Quarteer

Oversættelse af dokument

Being his landlord I can truthfully attest that the pensioner J.W. Negithon is in rather poor and necessitous circumstances with his numerous family,

R. Nielsen

Owner of the house No 210 Dronningegade

Christianshavn, 24th September 1838.


It is hereby certified that J. W. Negithon is also known to me as a very poor man, who has a large family to provide for.

Copenhagen, 28th September 1838.

B. Hansen
Tax collector in the quarter of Christianshavn.[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Disse vidnesbyrd om Johan Wilhelm Negithon er bilag til hans brev af 3.12.1838 til Thorvaldsen.

Arkivplacering

m22 1838, nr. 88

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den danske pensionist, tidligere matros og bud, Johan Wilhelm Negithon.

  2. Den uidentificerede danske værtshusholder og ejer af huset, Dronningensgade 210, R. Nielsen (død efter 1838).

  3. Dvs. Dronningensgade.

  4. Den uidentificerede danske rodemester, B. Hansen (død efter 1838).

Sidst opdateret 22.10.2018