18.9.1838

Afsender

Caroline Titchen

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med utydeligt våbenskjold og inskriptionen: TVA VIDEO.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Hr Conferentsraad Thorwaldsen / Commandør af Dannebroge & &

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Velgørenhed fra Thorvaldsen udbedes til datter af afdøde Øllegaard Lundegaard.

Dokument

Høivelbaarne Hr Conferensraad!

Ærbødigst.

Den Glæde, jeg som Barn saa tidt nød i mine ForældresI Huus ved at Beskyttes af Deres Høivelbaarenhed, der Behandlede mig tillige faderlig, naar jeg havde den Fornøelse at komme til Deres ForældreII og den deraf opvakte Hengivenhed for Dem der stedse har besjælet mig, tilsiger mig Haab om, at De ikke vil vredes, naar jeg tillader mig endnu en Gang personlig at fremstille mig for Dem der nød min Barnlige Høiagtelse.
Beklage maa jeg imidlertid, at den Tids Behagelige Dage nu for mig ere ombyttede med Gienvordighed, Kummer og Mangel, fordi min MandIII ikke er istand til at ernære mig og vore BørnIV, og jeg selv formedelst Alder og Svagelighed ikke formaaer at udrette meget for dem.
Deres Høivelbaarenhed vilde derfor naadigst tilgive, at jeg bedende fremstiller mig for Dem, der frimodig i den Forventning, at Erindringen om forbigangne Lykkelige Dage vil vække Deres Medlidenhed.


Kjøbenhavn 18 Septbr 1838.
ærbødigst
Caroline Titchen
født Lundegaard
/: Adelgaden No. 300 anden Sahl /.

Generel kommentar

Det er påfaldende, at brevet er sendt allerede dagen efter, at København stod på den anden end i anledning af Thorvaldsens tilbagevenden til Danmark 17.9.1838. Titchens utålmodighed har sandsynligvis ikke virket efter hensigten. Det vides dog ikke, om Thorvaldsen efterkom Titchens bøn.

Arkivplacering

m22 1838, nr. 62

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Øllegaard Lundegaard, som Thorvaldsen antageligt støttede økonomisk i begyndelsen af 1820erne, og oberstløjtnant Nicolay Lundegaard (død ca. 1801).

  2. Karen og Gotskalk Thorvaldsen.

  3. Skuespiller og skuespillerdirektør Peter Jakob Titchen (1790-1847), jf. Dansk Demografisk Database, folketællingen for København 1840.

  4. Blandt andre sønnerne Fritz Titchen (1823-) og Sophus Titchen (1824-), jf. Dansk Demografisk Database, folketællingen for København 1840.

Sidst opdateret 27.05.2013