7.8.1833

Afsender

Elisa Paulsen

Afsendersted

Livorno

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et rødt laksegl. Seglets ene halvdel mangler. Motivet synes at have været cirkulært med heraldisk indhold.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: À Monsieur / Monsieur le chevalier Thorwaldsen / À Rome / Via Sistina. N. 51 / Casa ButiI /
Poststemplet “10AGOSTO” og “LIVORNO”.

Dateringsbegrundelse

Dateringen 6.8.1833 fremgår af brevet, men Elisa har enten fejldateret brevet eller skrevet på det over flere dage, for hun skriver “i går tirsdag d. 6” og “nu til morgen”, dvs. om morgenen den 7.8.1833.

Resumé

Elisa er i Livorno med sin mand Fritz Paulsen og dennes arbejdsgiver prinsesse Charlotte Frederikke. Elisa rapporterer, at korvetten Galathea ankom til Livorno den 4.8.1833, og at den har ligget i karantæne i to dage, førend den under salut anløb havnen. Dagen efter, om morgenen den 7.8.1833, er den 180 mand store besætning begyndt at laste kasserne med Thorvaldsens kunstværker, og kaptajn Krieger har aflagt Charlotte Frederikke et visit. Elisa vil gå om bord på skibet en af dagene.

Dokument

Carissimo Papà

Prendo l’occasione di annunziarvi l’arrivo della corvetta Domenica 4 AgostoII e nel medesimo tempo ringraziarvi del regaloIII che ChiaveriIV mi ha dato dalla vostra parte e procurarmi il piacere di trattenermi un poco con voi non potendo avere la consolazione di vedervi in persona che mi sarebbe di gran sodisfazione; ben presto riceverete una letteraV del buon ColonelloVI ove vi racconterà la ragioneVII che l’ha impedito di procurarsi il piacere di scrivervi che MammàVIII potrà raccontarvi anche avendolo scritto io in questa che includo qui nella vostra letteraIX ch’avrete la bontà di dargliela; hanno già comminciato a trasportare le casseX ben anche sia stata in quarantenaXI fino al giorno di jeri Martedì 6XII che gli diederò il saluto e ch’è venuta a Porto che anderò a vederla un di questi giorni contiene 52 pezzi di Canone non ne ha con se che 26 per non avere tanto carico sono 180 uomini e il capitanoXIII è stato questa mattinaXIV a fare visita alla PrincipessaXV e come vi dissi anderà anche lei a vederla qua(n)tunque abbia giurato di non andarvi. Temo che vi sarà di gran nojaXVI pregarvi di scrivermi ma vi prego di credere che non posso evitarlo di raccomandarmi sempre desiderando molto vedere i vostri caratteri ma basta! fate come il vostro cuore vi dice. Tanti saluti a Madame ButiXVII e tutti di casaXVIII ringraziarla da mia parte della sua letteraXIX ed io vi prego amarmi per quanto voi crederete che io possa meritare e son di tutto cuore per sempre la

 
Livorno 6 Agosto 1833
Vostra affettuosissima figlia
Elisa de Paulsen

Oversættelse af dokument

Kæreste far

Jeg benytter lejligheden til at meddele Dem korvettens ankomst søndag d. 4. august og samtidig takke Dem for gaven, som Chiaveri har givet mig fra Dem og skaffe mig fornøjelsen af at underholde mig lidt med Dem, da jeg ikke kan have den trøst at se Dem personligt, hvad der ville have været mig en stor tilfredsstillelse. De vil meget snart modtage et brev fra den gode oberst, hvori han vil fortælle Dem grunden, som har hindret ham i at skaffe sig den fornøjelse at skrive til Dem, som også mor vil kunne fortælle Dem, idet jeg har skrevet til hende i det brev, jeg vedlægger brevet til Dem, og som De vil have den godhed at give hende. De er allerede begyndt at bringe kasserne ombord, skønt korvetten har været i karantæne indtil i går tirsdag d. 6, da de saluterede for den, som den løb ind i havnen, og jeg vil gå og se den en af dagene. Den har en bestykning af 52 kanoner, men fører kun 26 for ikke at være for tungt lastet. Der er 180 mands besætning, og kaptajnen har nu til morgen aflagt visit hos prinsessen, og, som jeg har sagt, vil hun også aflægge den et besøg, skønt hun havde svoret ikke at ville sætte sine ben der.
Jeg er bange for, at det vil være Dem meget ubekvemt, om jeg bad Dem skrive til mig, men jeg beder Dem tro, at jeg ikke kan undlade at anbefale mig, idet jeg altid føler stor længsel efter at få brev fra Dem, men nok derom! Gør, som dit hjerte tilsiger Dem. Mange hilsener til Madame Buti og alle i huset, tak hende fra mig for hendes brev, og jeg beder Dem elske mig i forhold til, som De tror, at jeg kan fortjene det, og jeg er af ganske hjerte stedse

 
Livorno d. 6. august 1833
Deres meget hengivne datter
Elisa de Paulsen

 
[Oversat af Øjvind Andreasen. Let revideret.]

Generel kommentar

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.​

Arkivplacering

m18 1833, nr. 86

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Jf. artiklen Casa Buti.

 2. Jf. Thorvaldsen-kronologien 4.8.1833 – 6.8.1833.

 3. Denne gave, som Elisa fik af sin far, er endnu uidentificeret. Det kunne være et portræt af Thorvaldsen, jf. det følgende.

 4. Dansk konsul i Rom Luigi Chiaveri.

 5. Dette brev, der skulle komme “ben presto / meget snart”, dvs. kort tid efter den 7.8.1833 fra Fritz Paulsen til Thorvaldsen kendes ikke.
  Se også artiklen Forsvundne breve.

 6. Elisas mand, den danske oberstløjtnant og kammerherre Fritz Paulsen.

 7. Grunden til, at Paulsen ikke kunne skrive til Thorvaldsen er endnu uidentificeret.

 8. Thorvaldsens mangeårige kæreste, italienerinden Anna Maria Uhden.

 9. Dette brev af 6. eller 7.8.1833 fra Elisa til Anna Maria Uhden er endnu uidentificeret.
  Se også artiklen Forsvundne breve.

 10. Dvs. kasserne med Thorvaldsens kunstværker, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 11. Dvs. karantæne for at undgå spredning af smitsomme sygdomme som gul feber, tyfus og kolera.

 12. Jf. Thorvaldsen-kronologien 4.8.1833 – 6.8.1833.

 13. Den danske søofficer og kaptajn for Galathea Johan Wilhelm Cornelius Krieger.

 14. Dvs. onsdag morgen den 7.8.1833, dagen, hvor Elisa skriver til sin far.

 15. Den danske prinsesse Charlotte Frederikke.

 16. Thorvaldsen var ikke meget for at skrive breve p.g.a. sin ordblindhed, jf. artiklen Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

 17. Den italienske pensionatsværtinde Anna Maria Buti.

 18. Dvs. alle beboere i Casa Buti, jf. artiklen Thorvaldsens bofæller i Casa Buti.

 19. Dette brev af før 7.8.1833 fra Anna Maria Buti til Elisa Paulsen er endnu uidentificeret. Se også artiklen Forsvundne breve.

Sidst opdateret 19.04.2017