20.5.1832

Afsender

Alexander Hamilton Douglas

Afsendersted

Hamilton Palace

Afsenderinfo

Spor af afskåret laksegl.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: “Per il Sigre Torvilson Roma”. Brevet er desuden mærket “C.H.SB.”, hvis betydning p.t. ikke kendes.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet. Imidlertid er der noget, der ikke stemmer helt. Ifølge anbefalingen af samme Patric Park, skrevet af P.O. Brøndsted og dateret 29.9.1831, var Park på vej til at rejse i efteråret 1831, ligesom dette angives i de gængse leksika om kunstneren. Imidlertid er Hamiltons anbefaling først dateret i maj 1832, dvs. mere end et halvt år senere, og brevets bærer angives stadig at være Park, så enten er brevet eftersendt eller også er Park taget senere af sted end ellers antaget. Dette kan p.t. ikke afklares ud fra de tilgængelige kilder, men eftersom brevet er perforeret i forbindelse med desinficering, jf. den generelle kommentar, kunne noget tyde på, at det er blevet eftersendt.

Resumé

Hertugen af Hamilton anbefaler Thorvaldsen den unge billedhuggerstuderende Patric Park, der skal studere i Rom. Han besynger desuden Thorvaldsens værksted i Rom som et helle for muser, gratier og filosofi.

Dokument

Hamilton PalaceI
Scotland Li 20 Maggio 1832.

Carissmo. Sigre. Torvalsen

Non mi voglio scusare per la libertà che prendo nell’indirizzarle il presente foglio: un mio compatriota è il latore; il quale è andato a Roma per istudiare la scultura, e ne ha digià palesato qualche desposizione favorevoleII. Sò che ella ama troppo l’arte di cui ella ne posta il vanto, per non volentieri incorragere un giovane, il quali animato dall’entusiasmo colto dalle belle opere dell Antichità, vorrebbo immitarle. Mi fac[cia]III dunque la grazia d’accogliereIV il Sigre. Patric[k Par]keV, il latore di questa carta. La scozi[a] sarà grata. La scultura vi darà un’ alunno diligente, ed io avrò d’aggiungere una novella alle tante grazie che ho ricevuto alle sue mani. La notizia della povera Italia mi fa tremare – comparisano nelle lontananze guerre e revoluzioni – ove anderanno a ricorrarsi le arti e le scienze! Speriamo che sarà accordato alla città delle sette colli di scansare la tempesta che la minaccia, e di poter dar’ un asilo nello studio di Torvalson alle grazie, alle muse, ed alla philosofiaVI. Mi prevalgo con piacere di quest occasione, per assicurarla dei sentimenti di stima, d’ammirazione, e d’amicizia, con i quali mi dichiaro, Carissmo. Sigre. Torvalsen

Suo devotissmo. ed attaccatissmo Serv
Duca d’Hamilton.

[På bagsiden med Thorvaldsens egen hånd:]

S. Giovani della Piena[?]VII
[tegn for nummer] 24

Generel kommentar

Anbefalingen bar frugt, eftersom Patric Park var elev af Thorvaldsen 1831-1833. Også Thorvaldsens ven, arkæologen P.O. Brøndsted anbefalede Park til Thorvaldsen i brev af 29.9.1831. Se hertil dateringsbegrundelsen.


Brevet er, efter at det er blevet foldet, blevet gennemskåret af små snit fire steder. De fremkomne små (ca. 1 cm) lange revner har formentlig tjent til desinfektion af brevet med henblik på at undgå spredning af sygdomsepidemier. Desinfektion af breve var almindelig og kunne ske både med perforering (der skulle lukke den dårlige luft ud samt tillade desinficerende røg at trænge ind), fugtning med eddike eller havvand, eller ved opvarmning med røg. I visse tilfælde bemærkedes desinfektion af et brev med stemplet “Netta dentro e fuori” (ren udenpå og indeni). Se hertil evt. Maurice Rickards, The Encyclopedia of Ephemera, New York og London 1919 (2001), p. 121.

Arkivplacering

m17 1832, nr. 53

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Hamilton Palace blev revet ned i 1921 og eksisterer derfor ikke mere. Herresædet søges imidlertid rekonstrueret virtuelt inklusiv park, kunstsamlinger m.m. og kan følges på sitet Hamilton Palace a virtual reconstruction.

  2. Patric Park, som anbefalingen omhandler, jf. nedenfor, havde på arkitekten David Hamiltons (1768–1843) opfordring arbejdet på om- og tilbygningen af Hamilton Palace, Scotland, allerede fra han var 14 år. Park mestrede træskærerkunsten så godt, at han som 16-årig fik ansvaret på at udføre det Hamiltonske våben over hovedindgangen, jf. J. M. Gray, ‘Park, Patric (1811–1855)’, rev. Dianne King, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004.

  3. Der er hul i papiret efter et afskåret laksegl på dette sted. Navnet er dog Patrick Parke, dvs. den skotske billedhugger Patric Park, der efterfølgende blev Thorvaldsens elev.

  4. Thorvaldsen modtog tilsyneladende Park, som Hamilton ønskede det, eftersom Park var elev hos Thorvaldsen 1831-1833. Se dog dateringsbegrundelsen.

  5. Der er hul i papiret efter et afskåret laksegl på dette sted. Navnet er dog Patrick Parke, dvs. den skotske billedhugger Patric Park, der efterfølgende blev Thorvaldsens elev.

  6. Denne flot svungne formulering angående Thorvaldsens værksteder omhandler værkstederne ved Piazza Barberini i Rom, jf. referenceartiklen Thorvaldsens værksteder. Opfattelsen af Thorvaldsens værksted som et refugium for muser, gratier og filosofi synes indlejret også i tankerne for grundlæggelsen af Thorvaldsens Museum i København, se evt. hertil referenceartiklerne Thorvaldsens fire før-museer i København og Thorvaldsens gårdhave i Rom.

  7. Læsningen er utydelig, muligvis står der “Penna”. Efter al sandsynlighed er der tale om Parcs adresse i Rom.

Sidst opdateret 09.01.2017