30.11.1832

Afsender

Charlotte Frederikke

Afsendersted

Vicenza

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Det plager Elisa Thorvaldsen, at det trækker ud med tilladelsen til hendes ægteskab med Fritz Paulsen. Efter Thorvaldsens afrejse viste det sig, at biskoppen i Laibach – ud over den dispensation, paven havde givet – også ville se en tilladelse fra regeringen, som Paulsen så rejste til Venedig for at skaffe. Nu burde alt gå i orden. Prinsessen beder Thorvaldsen sende Elisa 1000 scudi til indkøb af udstyr som sengetøj og sølvtøj til parrets nye hjem. Hun nævner, at maleren Wilhelm Bendz til hendes sorg er død.

Dokument

30 November
1832

Lieber Etatsrath

In diesem Augenblick erhalte ich Ihren BriefI und ich beeilige mich sogleich Ihnen zu antworten – EliseII hat zweimahl an ihrer MutterIII geschrieben und diese gebeten Ihnen ihre BriefeIV vorzulegen gestern sagt sie habe sie an Ihnen selbst geschriebenV. – Elise leidet wirklich sehr durch der Langwierigkeit der Vollendung der Heirath indes nun erwartet man von einem Tage zum andern die NachrichtVI. –
Den Tag selbst als Sie abreistenVII eine halbe Stunde nach Ihrer Abreise ward die Dispenz nach Wenedig gesant um von dort nach Laibach zu gehen der Bischoff von LaibachVIII wollte aber die Dispenz vom PapstIX nicht als alleingültig annehmen und hat geweigert sie zu copulieren er wolle nehmlich erst die Erlaubniß vom GouverniumX dazu den Tag darauf reiste Paulsen mit allen Papieren nach Wenedig zum Gouvernium welches versprach sogleich die vernöthiegen Befehle nach Laibach zu besorgen vorgestern kam ein Brief aus Wenedig der da sagte daß in wenig Tagen alles in Ordnung sein sollte. –
Paulsen richtet jetzt sich ein Quartier in der Statt ein um seine Frau dort etablierenXI zu können. – Nun lieber Torwaldsen muß ich Ihnen um eins bitten senden Sie Elise Geld denn sie hat nichts und zur Heirath muß sie doch mehre Sachen haben denn sie kann doch nicht ganz von Paulsen unterhalten sein dies würde Ihnen selbst gewiß auch nicht gefallen ihr mangeln Betttücher Leinenzeug Betten Silberzeug &. Wenn Sie nun ihr hierzu eine Summe von 1000 SkudiXII senden wollten so ist daß doch ein Rum für Sie daß Sie Ihre Tochter Etabliert standesmässig haben; und Lise verdient bei Gott daß Sie dies für ihr thun sie führt sich so gut auf wie möglich aber ist innerlich betrübt über ihrer Lage und deshalb kränkelt sie und fällt wirklich bedeutend ab ich habe Liese recht lieb und deswegen sage ich Ihnen auch ganz aufrichtig daß ich Ihnen herzlich bitte ihr Geld zu senden oder eine Order an KjaveriXIII ihr das Geld auszuzahlen oder durch mich es ihr zu senden um daß sie selbst es in Händen bekömmt.
Den 8 Januar reise ich von hier nach Rom also den 12 hoffe ich einzutreffen Ich habe hier einen trauriegen Todesfall vom Mahler BenzXIV gehabt BlunkXV hat sich als ein wahrer Freund von ihm bewiesen Dieser Todt ist mir auch sehr nahe gegangen.
Nun Adieu lassen Sie mich bald was hören.

Ihre ergebene
Charlotte Fredrique

HartmannXVI und LotteXVII grüssen

Oversættelse af dokument

d. 30. november 1832

Kære Etatsråd
I dette øjeblik modtager jeg Deres brev og iler med at svare Dem. Elise har to gange skrevet til sin moder og bedt denne at vise Dem hendes breve. I går, siger hun, har hun skrevet til Dem selv. Elise lider virkelig meget, derved at det trækker i langdrag med fuldbyrdelsen af hendes ægteskab, dog nu venter man fra dag til dag efterretning derom.
Samme dag, De rejste, en halv time efter Deres afrejse blev dispensationen sendt til Venedig for derfra at sendes til Laibach. Men biskoppen af Laibach ville ikke antage Pavens dispensation som alenegyldig og har vægret sig ved at vie dem, han ville nemlig først yderligere have en tilladelse dertil fra regeringen. Dagen derpå rejste Paulsen med alle papirerne til Venedig til regeringen, som lovede straks at besørge de nødvendige bemyndigelser til Laibach. I forgårs kom et brev fra Venedig der sagde, at alt skulle være i orden i løbet af få dage.
Paulsen indretter sig nu en lejlighed i byen for at kunne have sin kone boende der. Nu, kære Thorvaldsen, må jeg bede Dem om en ting. De må sende Elise penge, thi hun har intet og til brylluppet må hun dog have adskillige sager, thi hun kan dog ikke ganske underholdes af Paulsen, det ville sikkert heller ikke være Dem til behag. Hun mangler lagner, linnedtøj, senge, sølvtøj &. Hvis De nu hertil giver hende en sum af 1000 scudi, så er det dog en ære for Dem, at De har givet Deres datter et standsmæssigt udstyr, og Lise fortjener ved Gud, at De gør dette for hende, hun opfører sig så godt som det er muligt, men er i hjertet bedrøvet over sin stilling og derfor skranter hun og er virkelig faldet betydeligt af. Jeg har Lise rigtig kær og derfor siger jeg Dem det også ganske oprigtigt, at jeg inderligt beder Dem sende hende penge eller en ordre til Chiaveri at udbetale hende pengene eller at sende hende dem gennem mig, for at hun selv kan få dem i hænde.
Den 8. januar rejser jeg herfra til Rom, hvor jeg håber at ankomme den 12. Jeg har her haft et sørgeligt dødsfald, nemlig maleren Benz. Blunck har vist sig som hans sande ven. Dette dødsfald er også gået mig nær. Nu farvel, lad mig snart høre fra Dem. Hartmann og Lotte hilser
Deres hengivne
Charlotte Fredrique

Arkivplacering

m17 1832, nr. 111

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Dvs. Thorvaldsens brev til Charlotte Frederikke af 24.11.1832.

 2. Dvs. Elisa Thorvaldsen, kort efter gift Paulsen.

 3. Dvs. Anna Maria Uhden, Thorvaldsens kæreste gennem omkring 22 år og mor til deres børn Elisa og Carlo Alberto.

 4. De omtalte breve fra Elisa Thorvaldsen til hendes mor, Anna Maria Uhden, er ikke kendt af Arkivet.

 5. Jf. Elisas brev til Thorvaldsen af 28.11.1832.

 6. Dvs. en tilladelse (eller et afslag) fra de gejstlige myndigheder i Laibach (Ljubljana) med hensyn til, om katolikken Elisa Thorvaldsen og protestanten Fritz Paulsen kunne indgå ægteskab.

 7. Thorvaldsen rejste fra Vicenza senest 30.10.1832.

 8. Biskoppen i Laibach var på daværende tidspunkt Anton Aloïs Wolf (1782-1859).

 9. Paven var på daværende tidspunkt Gregor 16.

 10. Biskoppen i Laibach krævede åbenbart denne ekstra tilladelse fra regeringsmagten, fordi kirkens dispensation kun angik religionsforskellen og ikke det forhold, at parret ville gifte sig i et andet land (Østrig). Jf. Elisas brev til Thorvaldsen af 28.11.1832.

 11. Som det fremgår af Charlotte Frederikkes næste brev af 1.1.1833 holdt Fritz Paulsen ikke hvad han lovede; det blev ikke til et fælles hjem i Vicenza, men kun til, at Elisa og han flyttede ind det sted, hvor han allerede boede, nemlig over Charlotte Frederikkes bolig.

 12. Thorvaldsen var kun villig til at sende Elisa 300 scudi, eftersom han netop havde givet en obligation til Fritz, jf. Charlotte Frederikkes brev af 1.1.1833.

 13. Dvs. den italienske bansksekretær og danske konsul i Rom Luigi Chiaveri.

 14. Den danske maler Wilhelm Bendz, som døde 14.11.1832 i Vicenza, hvor han siden begyndelsen af november havde opholdt sig. Han døde af en lungesygdom.

 15. Den danske maler Ditlev Blunck.

 16. Dvs. formentlig den tyske læge Johann Hartmann.

 17. Dvs. prinsessens plejedatter Charlotte Harboe.

Sidst opdateret 18.02.2020