6.12.1803

Afsender

C.F.F. Stanley

Afsendersted

Napoli

Afsenderinfo

Papirdækket segl med slyngmonogram, formodentlig CFS.
Poststempler: NAPOLI [i rødt] og R.P.D.N. [cirkulært stempel]

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A: Monsieur / Monsieur B: Thorvaldsen / Artiste pensionaire de S: M: Danoise / Chez Monsieur ZoegaI Professor e Consul / du Roi de Dannemarque / a / Roma

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Stanley undskylder, at han endnu ikke er kommet til Rom, men lover, at han vil dukke op i januar. Han glædede sig meget over, at Thorvaldsen ville komme til Napoli, men er nu skuffet over, at han bliver i Rom.
Stanley beder sin ven om et brev og om, at Thorvaldsen ikke lader Stanleys værelse i Rom glide sig af hænde.

Dokument

Napel d: 6 Decemb 1803.

Beste Gode Ven!

Jeg tvieler ikke paa du jo maa være bleven Vred paa mig, da jeg saa ofte haver laavet at komme til digII og endnu ej haver kundet holde midt Ord, men disværre det haver ej vaaren min skyld, men nu skal jeg Posetiv være hos dig i Jannuari Maaned’enIII hvordanne det en[d] gaaer, med inderlig Længsel saa jeg et par Ord fra dig i møde, men da jeg hørte af Her Baron SchubardtIV at du hvilde komme til Napel og i hans Huus, saa var Jeg en[d] meere Glad, hved at tænke mig den Glæde at see og Omfavne dig Der og kunde i dit Følge giøre Reisen til Rom men denne Glæde er mig og berøvet, da han i SøndagsV da jeg Spiiste hos ham for anden Gang, fortalte mig, han havde faaet Brev fra ZoegaVI hvori han melte du havde faaet noget ArbeideVII, som formodenlig hvilde forhindre dig fra at komme, for det minste for det første til Napel, det glæder mig Oprigtig at du haver brav fortieneste, men jeg maa tilstaa, din nærværelse hær, hvilde i det minste have Glædet mig Ligesaa meget, men hvor om al ting er Gode Thorvaldsen, saa Lad mig nu ej længere vente forgiæves paa et par Ord fra Dig, jeg kan umulig beskrive dig hvormeget jeg Længes hær efter, paa Søndag kunde jeg have et saadandt, men dette midt Haab hvil vel ogsaa slaa mig feil, Nydt hved wed jeg intet, men kan det Interesere dig, hvorom jeg tviiler saa Spiiser jeg i morgen for 3dee Gang hos MenisterenVIII, hilds nu alle Venner fra mig, og naar du svarer, saa see endelig at bringe i Hukommelsen hvad jeg haver bedet dig omIX i miine Forregaaende, og lad endelig ej midt LogieX gaa dig af Henderne, jeg Omfavner og Kiøsser Dig, og er som Stedse din Oprigtige Ven

C F Stanley.

Oversættelse af dokument

Naples, December 6th 1803

Best, good friend!

I do not doubt that you must have been angry with me as I have so often promised to come to you and have not yet been able to keep my word; but unfortunately it has not been my fault, but now I shall positively be with you in the month of January no matter what happens. With sincere longing I expected a couple of words from you, but when I heard from baron Schubardt that you were going to come to Naples and stay at his house I was still more pleased to imagine the joy to see you and embrace you here and I could make the journey to Rome together with you. However, I have also been deprived of this pleasure when he told me last Sunday when I was dining with him for the second time that he had had a letter from Zoega in which he told him that you had received some work to do which would probably prevent you from coming at least to Naples for the present. I am sincerely pleased that you earn good money, but I must admit that your presence here would have pleased me just as much in the least. Anyhow, good Thorvaldsen, do not let me wait any longer in vain for a couple of words from you. I cannot possibly describe to you how much I long for it, on Sunday I could receive some, but this hope I suppose will also be a failure. I have no news, but if you are interested, which I doubt, I shall dine tomorrow for the third time at the minister’s home. Now give all friends my regards, and when you answer me then do remember what I have asked you about in my last letter and please do not let my lodgings go, I embrace and kiss you and am as always your sincere friend

C F Stanley.

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Brevet er hovedsagelig skrevet med gotiske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Om dette, se Et venskab set gennem skriftbilleder.

Arkivplacering

m1 1803, nr. 19

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Den danske arkæolog Georg Zoëga, som ofte modtog breve på Thorvaldsens vegne i de tidligste år af hans romertid.

 2. Stanley planlagde at rejse til Rom, men blev forhindret af sin gigtsygdom, som holdt ham tilbage i området omkring Napolibugten.

 3. Dette løfte kunne Stanley ikke holde. Han nåede først frem til Rom et år senere i januar 1805.

 4. Den danske diplomat Herman Schubart, der var ankommet til Napoli 12.11.1803, se Stanleys foregående brev af 14.11.1803 til Thorvaldsen.

 5. Dvs. søndag den 4.12.1803

 6. Den danske arkæolog Georg Zoëga. Det omtalte brev kendes ikke.

 7. Der er formodentlig tale om den første mundtlige aftale vedrørende de værker, som den russiske grevinde Vorontsova bestilte, se referenceartiklen herom.
  Thiele I, p. 200 deler denne formodning, antagelig på grundlag af nærværende brev.
  Hvis der er tale om grevinde Vorontsovas bestilling, er dette brevsted den første skriftlige omtale af sagen.

 8. Dvs. ministeren, hvormed Stanley mener ovennævnte Schubart, der var dansk minister, dvs. gesandt i Napoli, se betydning 2 af minister i Ordbog over det danske Sprog.

 9. I sit foregående brev af 1.11.1803 bad Stanley Thorvaldsen fortælle om sit indtryk af de to danske, arkitekten Christian Hornbech og teatermaleren Arnold Wallick, der var ankommet til Rom i løbet af efteråret 1803.
  Han bad også Thorvaldsen om at undersøge, om der var kommet breve til ham hos Georg Zoëga og i så fald sende dem videre til Napoli.

 10. Thorvaldsen havde skaffet Stanley et værelse i Rom, se brev af 27.9.1803 fra Stanley.

Sidst opdateret 01.03.2018