22.6.1801

Afsender

Joh. Hein. Wulffen

Afsendersted

Livorno

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Al Sig. Thorvaldsen / P.recapito al Sig. Zoega / Agente di S:M: Danese / Roma

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Wulffen fremsender et brev fra lægen Scheel. Han fortæller, at Scheel har givet ham besked på, efter Thorvaldsens behov og ønske, at udbetale 50 eller 100 scudi.

Dokument

Herrn Thorwaldsen

a Rom.

Livorno den 22 Juny 1801.

Einliegend erhalten Sie einen BriefI den ich von d H Docter ScheelII erhalten, auch ertheilt mir obiger Freund Order wenn Sie 50 bis 100III Scudi nöthig hätten, ich Sie Ihnen bezahlen sollte, wenn Sie obenerwähntes Geld auf mich ziehen, werde ich es prompt bezahlen. Ich empfehle mich Ihnen ganz ergebenst

I.H. Wulffen

Generel kommentar

Som det fremgår af brevteksten har Wulffens brev indeholdt et brev fra lægen Poul Scheel til Thorvaldsen. Dette brev er bevaret og er dateret 20.5.1801. Da Wulffens brev er dateret 22.6.1801 kan heraf sluttes, at postekspeditionstiden mellem København og Livorno højst har været en måned. Brevets udskrift viser, at det har været sendt til Georg Zoëga, som så har overleveret det til Thorvaldsen.

Brevet omhandler betalingen for den af Poul Scheel bestilte buste af Mathias Saxtorph, se evt. referenceartiklen herom.

Arkivplacering

m1 1801, nr. 10a

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A899 Mathias Saxtorph, ca 1800, inv.nr. A899

Kommentarer

  1. Der må være tale om den holstenske læge Poul Scheels brev fra 20.5.1801. Brevet var altså ca. 1 måned undervejs fra København til Livorno, se referenceartiklen om postekspeditionstider.

  2. Den holstenske læge Poul Scheel.

  3. Disse penge var, jf. Scheels brev 20.5.1801 ment som forskud på betalingen for den danske fødselslæge Mathias Saxtorphs buste. Se evt. referenceartiklen herom. Jf. Wulffens brev 13.7.1801 må Thorvaldsen straks have udbedt sig at få pengene udbetalt.

Sidst opdateret 07.01.2013