3.12.1812

Afsender

Antonio Capri

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Resumé

Kvittering for betaling af Thorvaldsens leje af et depotrum i Casa Buti i tre måneder, sandsynligvis oktober-december 1812.

Dokument

Jo sotto ho riceuto dalle dalle Sigr Alberto Torwaldsene scudi tre e sono per saldo di mesi tre della rimesa posta sotto la sua casaI & tutto gli me prosimo pasato. In fede 3 decebre 1812 = dico 3

Antonio Capri
per pa[r]te IsaiaII

Generel kommentar

Dette er en kvittering for leje af et depotrum (rimes[s]a) ved Thorvaldsens lejlighed i Casa Buti.
Lejen, der var 1 scudo / måned, dækker sandsynligvis de tre måneder oktober-december 1812, fordi Thorvaldsens tidligere samme år havde betalt leje for den foregående periode, august-september 1812.


Denne kvittering er en af i alt seks bevarede, der vedrører depotrummet. Den sidste dækker lejen indtil maj 1815.
Det fremgår af de andre kvitteringer, at depotet var et selvstændigt rum under Thorvaldsens lejlighed og ud til Via Sistina, antagelig et kælderrum i Casa Buti, se 4.9.1812, 7.12.1813, 30.3.1814, 8.6.1814 og december 1814.
Selvom rummets præcise placering ikke angives i kvitteringerne, og selvom det heller ikke oplyses, hvad Thorvaldsen brugte rummet til, så er der sandsynligvis tale om det kælderrum i Casa Buti, som omtales af Thiele I, p. VIII-IX. Her fandt Thiele sommeren 1844 størstedelen af de arkivalier, der er publiceret i nærværende arkiv. Læs mere om Thieles opdagelse i Arkivets historie.

Den nævnte fader Esaia, som Capri agerer på vegne af, er p.t. uidentificeret, men han må ligesom Capri have været tilknyttet grevinde Prassede Tomati Robilant, der ejede Casa Buti i Via Sistina. Casa Buti var et baghus til Palazzo Tomati, hvis forside vendte ud mod Via Gregoriana.

Arkivplacering

gmIII, nr. 51

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

  1. Vendingen “sotto la sua casa” tyder på, at der var tale om et kælderrum i Casa Buti.

  2. Denne padre Esaia er p.t. uidentificeret.

Sidst opdateret 04.03.2016