Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til T

Prassede Tomati Robilant

Denne biografi er under udarbejdelse.

Grevinde Prassede Tomati Robilant ejede Palazzo Tomati i Via Gregoriana i Rom. Thorvaldsens romerske hjem i Casa Buti i Via Sistina var en slags baghus til Palazzo Tomati, og grevinden var derfor Thorvaldsens husvært fra 1812 og i al fald indtil 1818, se fx huslejekvitteringen af 12.12.1818.

Hun er p.t. ikke nærmere identificeret. Hun var enten kone, søster eller beslægtet på anden måde med greve Pietro Tomati, ved hvis død i 1812 hun overtog ejerskabet af Palazzo Tomati. Det vides dog fra huslejekvitteringen af 10.6.1818, at grevinden var enke efter Nicolis Robilant, som p.t. heller ikke er identificeret.
Hun kan have været gift to gange – både med Pietro Tomati og Robilant, men hun kan også have været Tomatis søster, niece eller andet, der overtog Tomati-familiens palads i Rom efter greve Pietros død i 1812.

Hendes monumentale gravmæle kendes. Det findes i kirken Sant’Andrea della Valle i Rom og blev udført af billedhuggeren Giuseppe de Fabris.

Giuseppe de Fabris: Gravmæle for grevinde Prassede Tomati Robillant, Sant'Andrea della Valle, Rom
Gravmonument for Prassede Tomati Robillant
Sant’Andrea della Valle, Rom

Ifølge indskriften på gravmælet døde hun i 1824 som 60-årig.

Sidst opdateret 03.02.2019

Prassede Tomati Robilant

Ca. 1764-1824 Italiensk Grevinde
Omtalt i9 dok.