1822-1826

Afsender

F.C. Hillerup

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Beskrivelsen udkom først 1829, men gælder perioden 1820-26, hvor Hillerup opholdt sig i Rom. Hillerup omtaler imidlertid Thorvaldsens store værksted i staldbygningen til Palazzo Barberini, som Thorvaldsen først har fra 1822, og derfor må det være den tidligst mulige datering.

Resumé

Hillerup beskriver Thorvaldsens bolig og værksteder i Rom.

Dokument

Via Sistina, Palazzo Barberini.

Naar man vender tilbage fra den offentlige Promenade til Trinità de’ Monti, støder man paa en Gade, der ikke har noget Pallads eller Kirke at fremvise, men dog indeholder en Mærkværdighed, som interesser enhver Dansk, thi Thorvaldsen boer her. En Etage i et stort, ikke smukt Huus, som fører Navn af Palazzo TomatiI, tjener den store Mand til Bolig. Medens mange andre Kunstnere, der have lidt Rygte i Verden, boe som Fyrster og Grever, lever han, som overstraaler dem Alle ved sit udødelige Navns Glands, i fordringsløs Simpelhed. Værelser uden alt andet Smykke end Kunstsager, som findes der saa opdyngede at Passagen gjøres den Besøgende besværlig, ere tilstrækkelige for den Mand, der ene har Øje for den sande Storhed, og er uendelig ophøjet over Rigdommens og Forfængelighedens tomme Glimmer. Thorvaldsen ejer en vakker Malerisamling af nyere Mestere, ligeledes en Deel udskaarne antike Stene og en Mængde antike Mynter.

Fra denne Gade kommer man gjennem Via FeliceII over Piazza Barberina, til den store Kunstners Atelier, som jeg siden nærmere skal omtale.

[…]

Thorvaldsens Atelier er meget stort og indrettet i to forskjellige, fra hinanden fjernede Bygninger, som tilforn have været Stalde, og tilhøre Prindsen af Barberini. Det ene ligger i det lille Stræde Vicolo delle ColonnetteIII, og er forsynet med en HaveIV, der just ikke er stor, men altid en behagelig Indgang til de Haller, der indslutte saa mange herlige Frembringelser af den menneskelige Aand. Dette Atelier er fordeelt i tre smaa Huse, af hvilke de to bestaae af eet Rum, og det tredie af to Værelser. I mange Aar lod Kunstneren sig nøje med dette for en saadan Mand højst beskedne Atelier, men efter hans Tilbagekomst fra Fædrenelandet 1820V formerede hans Arbejder sig saameget, at han et Par Aar efter saae sig nødt til at leje en meget stor Stald af Prinds BarberiniVI, for deraf at indrette et nyt AtelierVII. I dette sidste staaer Christus og Apostlerne. En Snees Mennesker ere daglig beskjæftigede i disse Værksteder. Thorvaldsen har dannet mange Elever f. Ex. Carrareseren Pietro TeneraniVIII, Sachserne HermannIX og PettrichX o. fl.

[…]

Generel kommentar

Denne tekst er to uddrag fra Hillerups rejseberetninger fra Rom, op. cit., pp. 96-97 og 164-165.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Der er tale om Casa Buti, som også blev kaldt for Palazzo Tomati, da det blev drevet af familien Tomati. Se også oversigtsartiklen Thorvaldsens bopæle.

  2. Via Felice hedder i dag Via Sistina.

  3. Der er tale om Thorvaldsens små værksteder ved Piazza Barberini, jf. oversigtsartiklen Thorvaldsens værksteder.

  4. Se artiklen om Thorvaldsens gårdhave i Rom.

  5. Thorvaldsen havde været på en længere Danmarksrejse fra 14.7.1819 – 16.12.1820, jf. Thorvaldsen-kronologien og artiklen Danmarksopholdet 1819-20.

  6. Den italienske fyrste Francesco Barberini.

  7. Der er tale om Thorvaldsens store værksted ved Piazza Barberini, jf. oversigtsartiklen Thorvaldsens værksteder, som han lader indrette fra 1822.

  8. Den italienske billedhugger Pietro Tenerani, der var Thorvaldsens værkstedsassistent og elev, jf. artiklen Thorvaldsens assistenter.

  9. Den tyske billedhugger Joseph Hermann, der var Thorvaldsens værkstedsassistent og elev, jf. artiklen Thorvaldsens assistenter.

  10. Den tyske billedhugger Ferdinand Pettrich, der var Thorvaldsens værkstedsassistent og elev, jf. artiklen Thorvaldsens assistenter.

Sidst opdateret 19.11.2018