12.5.1819

Afsender

Peder Brønnum Scavenius

Afsendersted

Rom

Modtager

Peder Brønnum Scavenius

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet. Det skal dog bemærkes, at Scavenius i sin dagbogsoptegnelse af 28.5.1819, den sidste mens han stadig er i Rom, skriver: “Fuldendt min Dagbog til i Dag.”, hvilket afslører, at han ikke ajourførte dagbogen hver dag, men nogle gange skrev fra erindringen. Indførslerne er i Arkivet dateret efter Scavenius’ egen angivelse af, hvilken dag, de vedrører, men man skal altså regne med, at de nogle gange er skrevet efterfølgende.

Resumé

Scavenius har læst i Barthold Georg Niebuhrs Römische Geschichte og besøgt Thorvaldsens værksted.

Dokument

Læst en Hoben i NiebuhrsI römische Geschichte. – Besøgt Th. VærkstedII. Ved F. Trevi morede Pøbelen sig med at pine en usalig Kat[?]. – Hos BrøndstedIII om Aftenen, – temmelig kjedeligt.

Generel kommentar

Teksten stammer fra Scavenius’ rejsedagbøger fra 1818-19, tredje hæfte ud af tre, p. 1. Dagbøgerne er også delvist gengivet i Hjelholt.

Arkivplacering

Peder Brønnum Scavenius’ privatarkiv, Rigsarkivet

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den dansk-tyske historiker og prøjsiske gesandt i Rom, Barthold Georg Niebuhrs værk Römische Geschichte i to bind, Berlin 1811-12, hvoraf der findes et eksemplar på Thorvaldsens Museum, M522. Yderligere blev et tredje bind til værket udgivet posthumt i 1832.

  2. Jf. Thorvaldsen-kronologien 12.5.1819 og artiklen Thorvaldsens små værksteder ved Piazza Barberini.

  3. Den danske arkæolog, filolog og hofagent P.O. Brøndsted.

Sidst opdateret 24.04.2017