10.10.1833

Afsender

H.C. Andersen

Afsendersted

Firenze

Modtager

H.C. Andersen

Modtagersted

Firenze

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Andersen har hørt, at Thorvaldsen er gerrig.

Dokument

[…] – Hørt om Thorvaldsens GjerighedI og om SchliksII Blæreri. – Muser og Grazier boe jo hos Kunstneren paa det lave, mørkeIII Tagkammer; saaledes er ogsaa FlorentsIV et Hul, hvor Skjønheden og Aanden bygger bag Spindelvæv og snevre VæggeV. […]

Oversættelse af dokument

[…] – Heard about Thorvaldsen’s stinginess and about Schlik being conceited. – Muses and Graces live with the artist in the low, dark attic; as this, Florence is a hole, where the beauty and the spirit build behind spider web and narrow walls. […]

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget. Andersen ankom til Firenze 8.10.1833.


Se også indførslen i H.C. Andersens dagbog 12.3.1834, hvor modsætningen mellem de to kunstnere beskrives igen, denne gang efter at Andersen selv har lært dem at kende.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Se evt. hertil dokumenter tilknyttet emneordene Thorvaldsens beskedenhed og Karakteristikker af Thorvaldsens person.

  2. Dvs. den dansk-tyske arkitekt og maler Benjamin Schlick. Den almindelige mening om Schlick lader til at være enslydende – se hertil evt. C.F. Hansens brev af 17.9.1827, hvor kollegaen også omtales lidet flatterende.

  3. [Redaktørens note i teksten:] Først skrevet daarlige.

  4. Dvs. Firenze, hvortil Andersen ankom 8.10.1833.

  5. Det er nærliggende at læse dette billede på Firenze som et usselt hul, hvor skønheden og ånden blomstrer som en parallel til geniet hos Thorvaldsen (og måske også Andersen selv), der blomstrer i de beskedne kår – altså et udsagn om, at beskedenhed giver grobund for stor kunst og ikke det modsatte.

Sidst opdateret 05.01.2018