2.2.1843

Afsender

Christian 8.

Modtager

Christian 8.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Slotsbygningskommissionen er blevet bedt om at bestille fire marmorstatuer, fire kolossalstatuer i bronze og en fronton i brændt ler til Christiansborg Slot hos Thorvaldsen.

Dokument

[Dagbog 2.2.1843:]

[…]

2. Res. Slotsbygnings Coms.I om at bestille de 4 MarmorstatuerII i VærelsetIII, hvor Alexander TogetIV er, samt StatuerV til Portalerne hos Thorvaldsen, ligesom og at foranstalte Frontonerne prydede med Sculptur ArbejdeVI i brændt Leer, som DalhofVII nu kan forarbejde.

[…]

Generel kommentar

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Møller, op. cit.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A316 Jupiter, Minerva og Nemesis, ca 1822, inv.nr. A316
A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1812, inv.nr. A503
A14 Herkules, 1843, inv.nr. A14

Kommentarer

  1. Dvs. Slotsbygningskommissionen.

  2. De fire marmorstatuer blev aldrig udført, jf. Bestillingen til Christiansborg og brev af 21.8.1832.

  3. Jf. emnet Christiansborg Slot, Mellemværelset.

  4. Dvs. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmorversion, Christiansborg Slot, jf. A503, se også artiklen Bestillingen til Christiansborg.

  5. Dvs. Thorvaldsens fire kolossale statuer: Herkules, Æskulap, Nemesis og Minerva, som Jørgen Dalhoff udførte i bronze i 1845-1848, jf. artiklen Bestillingen til Christiansborg.

  6. Jupiter, Minerva, Nemesis, Havet og Jorden, udført i brændt ler af Gotthelf Borup 1847, Christiansborg Slot, jf. A316.

  7. Dvs. den danske kunsthåndværker Jørgen Dalhoff.

Sidst opdateret 28.03.2017