3.10.1840

Afsender

Christian 8.

Modtager

Christian 8.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Christian 8. er på en endagstur til Præstø og Nysø for at hilse på Thorvaldsen.

Dokument

[Dagbog 3.10.1840:]

Kl 8½ taget til Præstø, ank. der Kl 11, beseet Byens off. IndretningerI. Kl 2 taget til NysøeII, hvor viIII dineerte. Beseet Thorvaldsens Attelier i Haven;IV han var meget vel befindende. Hiem Kl 8½ til 10½.

Generel kommentar

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Møller, op. cit.
Christine Stampe giver en lang beskrivelse af kongeparrets besøg 3.10.1840 på Nysø, jf. Rigmor Stampe, op. cit. Der blev blandt andet afsunget to sange, den ene forfattet af den danske professor, forfatter og notarius publicus N.C.L. Abrahams, den anden af H.C. Andersen.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Præstø var en gammel købstad og havneby. Christian 8. kunne have besøgt Præstø Kirke og Præstø Rådhus, som var opført i 1824 ud fra tegninger af arkitekterne Villads Stilling (1752-1831) og C.F. Hansen, se Dansk Center for Byhistorie eller Fredede og bevaringsværdige bygninger.

  2. Herregården Nysø, nær Præstø, hvor Thorvaldsen ofte boede i sine senere år.

  3. “Vi”, dvs. kongeparret og de øvrige gæster, der, ifølge Stampe, op. cit., p. 76-84, blandt andet talte:

    Der var dækket op til i alt 60 personer omkring bordet, jf. Stampe, op. cit., p. 79.

  4. Det såkaldte “Vølunds værksted”, et havehus, der var opført og indviet som værksted til Thorvaldsen den 24.7.1839.
    I værkstedet stod Thorvaldsens selvportrætstatue, Thorvaldsen-Samlingen på Nysø, inv.nr. Nysø1.

Sidst opdateret 19.06.2016