Tidligst 1818

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Den sidste datering, der fremgår af listen, er årstallet 1814. Det ville derfor være naturligt at antage, at Thorvaldsen har fremstillet listen dette år. Imidlertid optræder Thomas Maitlands monument, jf. A258 og A600, også på listen (under året 1813), og Thorvaldsen blev først bedt om at udføre dette i maj 1817 og udførte modellerne hertil i 1818. Listen kan derfor ikke stamme fra før denne tid, og formentligt er den tilmed en del senere, siden erindringen om det seneste årstal er fire-fem år forskudt.

Resumé

Kommentarerne til denne liste er under udarbejdelse.

Dokument

Nota dei lavore fatto dal Alb[e]rto Thorvaldsen

Anno 1803

NoI
2-3 GiasoneII.
4 Briseide Consegnata agli Eraldi di AgamennoneIII

Statue per Sige Tomasso HoppIV in Engeltere
 
Bassorilievo per Baron di RoppV in Curland
[tilføjet med blæk, stadig af Thorvaldsen:] Id replicato per Conte de Ran[t]zowVI in Holsteindue Anni MaladoVII
1806


5 Ganimede
6 Apollo
7 Bacco
8 Venere
9 Psiche
10 Amore e Psiche
            Worontzoff
Statue
VIII per la Contessa de WorontzoffIX in Petersbourgo
 
Bacco[,] Venere e Amor e Psiche e Replicato per il Principe de PutbusX in svesiaXI11 il Battesimo
12 la Madonna
13 Gesù Cristo
14 la Gloria

quatroXII Basso[ri]lievi intorno al un Battisterio per la Contessa de SchimmelmannXIII in Danimarca


1807

15 Apollo che suona, e le Muse danzano intorno alle tre Grazie
16 Ebe

Bassorileivo per la Baronessa de SchubaatXIV in Danimarca
Statue per Cave BielcheXV in Danimarca

17 Frontone
18 Ercole ed’ Ebe
19 Esculapio ed’ igia
20 Prometeo e Minerva
21 Giove e Nemesi

BassorilieviXVI per S.M il Re di Dannima[r]ca


1808.

22 Adone
23 Ettore che rimprovere Paridi
24 la Nascita de venere
25 Amore ferito dell ape
26 Mercorio portante Bacco alla Nutrice
27 Amorino –
Statue per S. A. R. M. il p[r]inc[i]p[e] Redetari[o] di BaveriaXVII
Bassorelieve per Conte de BalkXVIII in Peterborg
 
Bassor.
 
per il principe de ButbusXIX in Svezia1809

28 Amore
29 Amore Bacco che porge da Bere ad Amore
30 Carità
31 Amor e Psiche
Statue per il Barone de HanhXX in Curland
 
BassorilXXI.
 1810

32 Marte Statue BassorilievoXXII pe[r] Schubart


un Anno Malata


1812

Alezandro ingresso di Babilonia in fregio per il Palazo di Montecavallo
Ganimed in PietiXXIII
Ganimed con Aquilla
Danzatrice
3 Bassorilieva di BetmanXXIV
3 Bassorilievo di SchillingXXV
Basso rilieva e [fxstis] che tiene[?] la Madre


1813

2 Cariatide
1 picola BelforXXVI
Ostermann
Deianira
Munom[en]to di MaitlandXXVII
Bassoe Sepolcro per unaXXVIII Englese

1814

Bassor Priamo ed Achile
Marte e Venere
Anima Beata


1245 Frams
[tegn for scudi] ~ 229 – 80 08

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 3

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A258 Thomas Maitland, 1818, inv.nr. A258
A600 Minerva, sandheden og løgnen, 1818, inv.nr. A600
A52 Jason med det gyldne skind, 1802-1803, inv.nr. A52
A822 Jason med det gyldne skind, 1803, inv.nr. A822
A624 Gravmæle over Stanislaus Chaudoirs hustru, 1818, inv.nr. A624
A625 Svævende kvinde og dødens genius, 1818, inv.nr. A625

Kommentarer

 1. Numrene 2-32 og værktitlerne på denne liste refererer til de kobberstukne reproduktioner af Thorvaldsens værker i Brdr. Riepenhausen og Ferdinando Mori: Le statue e li bassirilievi inventati e scolpiti in marmo dal cavaliere Alberto Thorwaldsen scultore danese. Disegnati ed incisi dai Riepenhausen e da Ferdinando Mori, Rom 1811.

 2. Dvs. Thorvaldsens gennembrudsværk Jason med det gyldne skind, A52 og A822.

 3. Dvs. relieffet Briseis og Achilleus, A490, fra 1803.

 4. Den hollandsk-britiske kunstsamler Thomas Hope. Om Hopes bestilling af statuen og dens langtrukne færdiggørelse se referenceartiklen Jason og Hopes bestilling.

 5. Den kurlandske kunstsamler Theodor von der Ropp. Se hertil referenceartiklen Ropps bestilling 1804-05.

 6. Den danske greve og politiker, Conrad Rantzau.

 7. Se hertil referenceartiklen Thorvaldsens sygdom 1803-04.

 8. Denne bemærkning omfatter numrene 5-10, hvilket Thorvaldsen har angivet med en tuborgklamme.

 9. Den russiske grevinde Irina Vorontsova.

 10. Den tyske fyrste Wilhelm Malte Putbus.

 11. Dvs. Svezia, Sverige. Putbus boede på Rügen, der indtil 1814 var en del af svensk Pommern.

 12. Denne bemærkning omfatter numrene 11-14, hvilket Thorvaldsen har angivet med en tuborgklamme.

 13. Den danske grevinde Charlotte Schimmelmann.

 14. Den hollandske baronesse Jacqueline Schubart.

 15. Den danske søofficer Johan Christian August Bielke.

 16. Denne bemærkning omfatter numrene 17-21, hvilket Thorvaldsen har angivet med en tuborgklamme.

 17. Den bayerske kronprins Ludwig.

 18. Den russiske greve Pierre de Balck.

 19. Dvs. ovennævnte Wilhelm Malte Putbus, som Thorvaldsen med et karakteristisk udtryk for sin ordblindhed her staver galt i modsætning til ovenfor.

 20. Den kurlandsk-tyske baron Theodor von Hahn.
  Thorvaldsens fejlstavning af navnet – omvendingen af n og h – synes at afspejle hans ordblindhed, læs mere herom i Thorvaldsens tale og skriftsprog.

 21. Denne bemærkning omfatter numrene 29-31, hvilket Thorvaldsen har angivet med en tuborgklamme.

 22. Denne bemærkning står lige ud for nr. 32, Mars-statuen, men har af indlysende årsager ikke noget med den at gøre.
  Oplysningen knytter sig i stedet til nr. 31, Thorvaldsens relief Amor vækker Psyche, A431, som netop blev fremstillet 1810 til familien Schubart.

 23. Dvs. piedi, stående.

 24. Dvs. tyskeren Johann Philipp Bethmann-Hollweg, som Thorvaldsen fremstillede et gravmæle over bestående af tre relieffer.

 25. Dvs. den tyske filosof F.W.J. Schelling, som bestilte et gravmæle over Augste Böhmer bestående af tre relieffer.

 26. Dvs. portrætstatuen af Georgiana Elizabeth Russell, A173, der var datter af hertugen af Bedford, John Russell. Thorvaldsen staver her Bedford ganske frit, formentlig som følge af en kombination af det fremmede navn og hans ordblindhed, jf. referenceartiklerne Thorvaldsens tale- og skriftsprog og Thorvaldsens brevskrivningsproces.

 27. Selvom året 1813 ikke stemmer, må der være tale om monumentet over den den britiske generalguvernør Thomas Maitland, som Thorvaldsen udførte i 1818. Se desuden dateringsbegrundelsen.
  Monumentet bestod af en portrætbuste af Maitland, jf. A258, og relieffet Minerva, sandheden og løgnen, jf. originalmodel A600, opsat på en høj sokkel. Monumentet blev opstillet på øen Zante i 1820. Læs mere om bestillingen i referenceartiklen om sagen.

 28. Læsningen af ordet er vanskelig, der står muligvis uno.

Sidst opdateret 19.09.2016