9.2.1836

Afsender

Marie Lehmann

Afsendersted

Rom

Modtager

Marie Lehmann

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen m.undt.a. måneden, der her baseres på Saabye, op. cit.

Resumé

Marie Puggaard beskriver forberedelser til og udklædninger ved maskeradefesten i forbindelse med det romerske karneval.

Dokument

Tirsdagen den 9de

[...] Søndag var fiirdobbelt Festdag, GeburtsdagI, Søndag, Carnevalsdag og Maskeradedag, du veed hvad det er Dagen før et Bal; om Morgnen kl. 9 kom allerede LandsmændeneII og drak Kaffe og bragte ModerIII mange smukke Tegninger, derpaa øvede man sig til den forestaaende Maskerade ude i vores store Sal, om Middagen spiiste Thorwaldsen hos os hvorefter de andre gik hen og sov medens jeg spillede for Thorw: til han lidt efter lidt faldt i Søvn, da vi vare færdige med det kom Værtens Datter og en AlbaneserindeIV […] min Dragt var meget smuk og ganske ejendommelig den bestod af et lyseblaat Silkeskjørt saa vidt at der kunde gaae tre Mennesker i det, en lyserød Buste af en ganske underlig Form, en anden couleur lyserøde Ærmer med store blaae Sløifer paa, under dette et halvthøit hvidt Liv glat, Busten skal være snørt i Siderne og Alt vare saa brogede som mueligt, en broderet Lap heftet ud over Busten, og derpaa et meget stort broderet Tørklæde heftet tre Gange sammen bag paa, et bredt broderet Tørklæde bundet over Kors, en Sølvnaal i Hovedet og uden om Fletningen et bredt coleurt Baand lagt i Piber med en stor Sløife paa den eene Side, derpaa Sløret, som jeg endnu ikke veed, hvorledes det skal lægges.

Maskeraden var meget lystig og der var mange prægtige Masker saasom BlunckV der var en gammel Dame, HansenVI hans Datter, FlorVII en engelsk Dame klædt i Gase, som han selv havde malet heele Naturhistorien paa, forresten al hans Pynt collosal en Paryk med en frygtelig mængde Vimpler og Flage paa og kruste Papiir til Krøller, han saa ud som et Orlogs Skib, naar han kom seilende hen imod een, PezholdtVIII og PolakIX vare to ægte italienske Bonder, som dansede SalterellaX, Mad. BisonXI havde en Dragt paa, som hun selv havde bragt med fra Grækenland, der var ogsaa et selskab af Tyrolere, som judlede meget smukt; men nu nok om det [...]

Generel kommentar

Uddraget af Marie Puggaards romerske dagbøger 1835-1836 er her citeret efter Marianne Saabye, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.


Et visuelt indtryk af festlighederne kan fås i Carl Friedrich Heinrich Werners (1808-1894) akvarel Karneval hos Puggaards i Rom, 1836, D1743.

Arkivplacering

Rigsarkivet, Ove Rodes Arkiv A-D. Marie Lehmanns Arkiv.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Fødselsdagen søndag d. 7.2. var moderens, den danske maler Bolette Puggaard. Hun fyldte den dag 36 år.

 2. Dvs. de danske kunstnere, der opholdt sig i Rom på samme tid. Se evt. hertil portrættegningen i privateje udført af Ditlev Blunck, der viser Bolette blandt danske kunstnere i Rom. Tegningen kan ses i Bolette Puggaards. biografi

 3. Dvs. Bolette Puggaard.

 4. Hverken værten, datteren eller pigen fra Albano er p.t. identificeret.

 5. Dvs. den danske maler Ditlev Blunck.

 6. Dvs. den danske maler Constantin Hansen.

 7. Dvs. den tyske maler Ferdinand Flor.

 8. Dvs. den danske maler Fritz Petzholdt.

 9. Hvem denne betegnelse dækker over vides p.t. ikke med sikkerhed, det kan dog være et kælenavn for den tyske maler Carl Werner, jf. dennes biografi.

 10. Den italienske renæssance-springdans saltarello, jf.
  Per Erland Rasmussen: saltarello i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 29. august 2018.

 11. Madame Bison er endnu ikke identificeret. Marie Puggaards frie stavemåde taget i betragtning kunne der dog være tale om den heller ikke endeligt identificerede madame Besson, der kendes fra et enkelt brev til Thorvaldsen dateret 1.10.1835.

Sidst opdateret 22.10.2018