3.3.1838

Afsender

Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende

Afsendersted

Aarhus

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvor teksten blev trykt.

Resumé

Aarhus Stiftstidende meddeler, at Thorvaldsen takker ja til at få bragt sig selv og sine værker til Danmark med fregatten Rota.

Dokument

Thorwaldsen har skrevetI til Conferentsraad CollinII i Kjøbenhavn, at han med Glæde har modtaget Efterretningen om det kongl. TilbudIII, at han kan afbenytte til sine Konstsagers Hidsendelse den OrlogsfregatIV, der til Foraaret skal afgaae til Middelhavet og anløbe Livorno. Han har allerede begyndt paa Indpakningen, og fortsætter den uafbrudt. Han forudsætter, at det allernaadigst tillades ham, selv at benytte Fregatten til sin endelige HjemrejseV.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet 3.3.1838 i Aarhus Stiftstidende.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Aarhus Stifts-Tidende 3.3.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Jf. brev af 20.1.1838 fra Thorvaldsen til Collin.

  2. Dvs. den danske embedsmand Jonas Collin.

  3. Frederik 6. meddelte via brev af 28.2.1837 fra Jonas Collin til Thorvaldsen. Kongen tilbyder at sende et orlogsskib til Italien for at afhente og hans værker. Se mere herom i Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1838.

  4. Dvs. fregatten Rota, der senere i 1838 transporterede Thorvaldsen og hans værker fra Livorno til København. Se mere herom i Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1838.

  5. Thorvaldsen benyttede faktisk fregatten Rota til sin hjemrejse, og den fandt sted 13.8.1838.

Sidst opdateret 21.09.2020