Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7114 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl under dækpapir med punktpræg.
Poststemplet: DANEMARCK / PAR HAMBOURG; T.T. / HAMBURG / 3. Märtz. 37, samt ved ankomsten til Rom: ROMA / 16 / MAR. / 1837.

28.2.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: À / Monsieur le Chevalier A. Thorvaldsen, / Conseiller d’Etat de Sa majesté le Roi de / Danmarc, Commandeur de l’ordre de Danebrogen / &c / Rome

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Høistærede Etatsraad og Ven!

Jeg haaber, at den Tidende, jeg i Dag bringer Dem, vil være Dem behagelig, da det er et Beviis paa, at Deres Konge ærer og elsker Dem, og selv i sin Sygdom tænker paa Dem. Jeg har nemlig i Dag faaet en skriftlig Kongelig Befaling, hvorefter jeg skal anmode Dem om, at meddele mig de fornødne Efterretninger om hvad Deres Forsæt og Ønske er i Henseende til Hidsendelsen af de Kunstsager, som De har tiltænkt Deres Fædreneland. Der skal nemlig i Aar udrustes nogle Orlogs Corvetter, og af dem har Hans Majestæt befalet, at en skal gaae til Middelhavet for at afhente saameget som muligt af det, De har i Sinde at hidsende. Jeg maa derfor bede Dem om det snareste muligt at lade mig vide: hvilken Havn De ønsker at Corvetten skal anløbe, og naar Skibet skulde komme der for at indtage Sagerne. Kongen har tillige befalet mig, at tilkiendegive Hr Etatsraaden, at saafremt De tillige selv maatte attraae at følge med Deres Kunstskatte til Danmark, saa vil der blive givet Befaling til at Alt vil blive indrettet til Deres Modtagelse ombord i Corvetten.
Paa det indstændigste maa jeg nu bede Dem, min høistærede Ven, snart, snart at have den Godhed at give mig de attraaede Efterretninger, for at jeg kan aflægge den befalede Beretning til vor Konge, og for at de fornødne Ordrer til Corvettens Afseiling med videre kunne betimelig blive givne.
Med ubegrændset Høiagtelse undertegner jeg mig
Deres forbindtligst hengivne
Kiøbenhavn, d. 28 Febr 1837
Collin


[På udskriftsiden har Thorvaldsen senere skrevet:]

10 Aprile 1838
Scrito a Collin

Arkivplacering
m21 1837, nr. 12
Sidst opdateret 10.05.2011 Print