1.6.1832

Afsender

Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende

Afsendersted

Aarhus

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori notitsen blev trykt.

Resumé

Avisnotits om Elisa Thorvaldsens forlovelse med Fritz Paulsen.

Dokument

Ifølge Breve fra Rom er vor berømte Landsmands, Etatsraad Thorvaldsens adopterede PleiedatterI, eneste Arving til hans store Formue, i denne Tid bleven forlovet med en dansk OfficeerII, som har opholdt sig et Par Aarstid i ItalienIII.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Aarhus Stiftstidende No 88., 1.6.1832.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1832, Aarhus Stifts-Tidende 1.6.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. Elisa Paulsen, der faktisk var Thorvaldsens biologiske datter med Anna Maria Uhden.
    Når hun ikke blev omtalt på denne vis her, skyldes det, at hun var født uden for ægteskab. I dekret af 12.3.1833 anerkendte Frederik 6. hende som Thorvaldsens barn, og vigtigst, at hun var arveberettiget efter ham.

  2. Dvs. den danske officer Fritz Paulsen.

  3. Paulsen fungerede som embedsmand ved den danske prinsesse Charlotte Frederikkes hof i Rom, hvor hun boede fra 1829.

Sidst opdateret 22.08.2016