April - juni 1824

Afsender

NN

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regnskabet.

Resumé

Regnskab for grovhugningen af relieffet Amor hos Anakreon, Vinteren, A827, udført i græsk marmor.

Dokument

Anacreonte e amoreI di marmo grecoII 18
1824  
Aprile  
   
  
maggio  
  
  
Giugnio  
 
   
  31
  17
  24
  1
  8
  15
  5
  12
FontanaIII abozzatore giortequattro
   
giornate sei  
giorte quattro
giorte sei  
gior.te. cinque e mezza
giorte. sei e mezza.
giorte cinque
ScalpelinoIV giro.te. due giornate  
2 
  
4  
2  
4 
3 
4 
3 
1 
80  
  
20  
80  
20  
85  
55  
50  
60  

Generel kommentar

Regnskabet omhandler et meget smukt relief, der i dag kan ses på Thorvaldsens Museum. Relieffet var en gave til Thomas Hope, der i 1803 havde bestilt Jason med det gyldne skind, A52, udført i marmor, A822, hos Thorvaldsen og på den måde medvirket til at sikre Thorvaldsens gennembrud og karriere som international billedhugger. I 1824 havde Hope dog endnu ikke modtaget den færdige statue; den blev først leveret i 1828 – bl.a. med dette relief som kompensation for ventetiden. Læs evt. mere i referenceartiklen Jason og Hopes bestilling.


Hvorfra Thorvaldsen havde skaffet græsk marmor, vides p.t. ikke, men måske gennem sin assistent, den italienske billedhugger og marmorhandler Ferdinando Fontana, der også stod for grovhugningen af værket, som det fremgår af regnskabet. Der er ingen tvivl om, at det udsøgte og meget smukke stykke marmor var nøje udvalgt, eftersom relieffet var tænkt som forsoningsgave. Se evt. Thorvaldsens brevudkast til følgebrevet til Hope, da værkerne endelig blev afsendt antagelig august 1828.


Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1823-1828. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab 1823-1828.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Arkivplacering

Regnskab 1823-1828, p. 18

Thiele

Relieffet er indirekte omtalt Thiele III, p. 185 og 342.

Emneord

Personer

Værker

A827 Amor hos Anakreon, Vinteren, 1823, inv.nr. A827

Kommentarer

  1. Dvs. relieffet Amor hos Anakreon, Vinteren, A827.

  2. Det vides p.t. ikke, hvorfra Thorvaldsen havde skaffet græsk marmor, men måske gennem sin assistent, den italienske billedhugger og marmorhandler Ferdinando Fontana, der også stod for grovhugningen af værket, som det fremgår nedenfor. Se hertil også den generelle kommentar.

  3. Thorvaldsens assistent, den italienske billedhugger og marmorhandler Ferdinando Fontana.

  4. Dvs. stenhugger, se evt. hertil listen over Fagudtryk i Thorvaldsens værksted.

Sidst opdateret 21.09.2020