Juli 1819 - april 1822

Afsender

NN

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af hele regnskabsbogen, som denne side er en del af.

Resumé

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

Dokument

Mura di Babilonia (Pezzo del Fregio) 61,,
   
Lug:o
9bre  
   
   
   
Xbre  
1819  
17  
6  
20  
   
27  
4  
   
Ferenzi Scudi Cinque : lavora alle PecoreI  
Ferenzi Scudi Cinque  
Ferenzi Scudi Quattro  
Scalpellino gior:te tre
Scalpellino giorte due
Scalpellino
   
5 ––  
5 ––  
4 ––  
2 40  
1 60  
1 40  


–– Potoschi Generale ––
1822  
Decemre
idem  
idem  
Febraro  
idem  
idem  
Marzo  
idem  
idem  
Aprile  
idem  
idem  
   
12,, d.o
19,, d.o
26,  
9,, d.o
16 d.o
26 d.o
9,,  
16,,  
2,,  
13,,  
20,,  
27,,  
   
Al Babboni Scudi Sei p[er] il lavoro csa
Al sudetto Scudi Sei p[er] il lavoro csa
Al sudetto Scudi Sei p[er] il lavoro csa
Al sudetto Scudi Sei p[er] il d.o lavoro csa
Al sudetto Scudi Sei p[er] il sudo lavoro
Al sudetto Scudi Sei p[er] il sudo
Al sudetto Scudi Sei p[er] il sudetto  
Al sudetto Scudi Sei p[er] il sudo
Al sudetto Scudi Sei p[er] il sudetto  
Al sudetto Scudi Sei p[er] il sudetto  
Al sudetto Scudi Sei p[er] il sudetto  
Al sudetto Scudi Sei p[er] il sudetto  
              Volti
   
6 ––  
6 ––  
6 ––  
6 ––  
6 ––  
6 ––  
6 ––  
6 ––  
6 ––  
6 ––  
6 ––  
6 ––  
72 ––  


62.

1822  
Maggio  
idem  
Giugno  
idem  
idem  
Luglio  
idem  
idem  
idem  
idem  
idem  
Luglio  
Agosto  
idem  
idem  
idem  
idem  
Settembre  
idem  
idem  
idem  
Ottobre  
idem  
idem  
idem  
Noveme
idem  
idem  
idem  
idem  
idem  
1823  
idem  
idem  
idem  
idem  
idem  
   
4,,.  
25,,.  
15,,.  
22,,.  
28,,.  
6,,.  
13,,.  
20,,.  
Giugno 8,,.  
15 d.o
idem  
27 d.o
3,,.  
10 d.o
17 d.o
24 d.o
31 d.o
7,,  
14,,  
21,,  
28 d.o
5,,  
12,,  
19,,  
26,,  
2,,  
9,, d.o
16 d.o
23,,  
30 d.o
Decembre 7  
Gennaro 18,,  
idem 25,,  
Febbraro  
8,, detto  
15 d.o
22,, detto  
MarzoII  
8  
15  
              Somma, e segue
A Babboni Scudi Sei p[er] lavori fatti comsa
Al sudetto Scudi Sei p[er] lavori fatti comsa
Allo scalpellino p[er] giornata Una, e mezza fatta comsa
Al Raggi p[er] giornate Sei fatte come sa
Al sudetto p[er] giornate Quattro fatte comsa
Al sudetto p[er] giornate Sei fatte comsa
Al sudetto p[er] giornate Sei fatte comsa
Al sudetto p[er] giornate Sei fatte comsa
Allo scalpellino p[er] giornata Una fatta comsa
Al sudetto p[er] giornata Una, e mezza fatta comsa
Al sudetto p[er] giornate tre, e mezza fatta comsa
Al sudetto Raggi p[er] giornate Sei fatte csa
Al sudetto p[er] giornate Sei fatte come sa
Al sudetto p[er] giornate Sei fatte come sa
Al sudetto p[er] giornate Cinque, e mezza fatte csa
Al sudetto p[er] giornate Sei, e mezza fatte csa
Al sudetto p[er] giornate Sei, e mezza fatte csa
Al sudetto p[er] giornate Sei fatte comsa
Al sudetto p[er] giornate Sei, e mezza fatte cosa
Al sudetto p[er] giornate Sei fatte come sa
Al sudetto p[er] giornate Sei, e mezza fatte csa
Al sudetto p[er] giornate Sei, e mezza fatte cosa
Al sudetto p[er] giornate Sei, e mezza fatte comsa
Al sudetto p[er] giornate Sei, e mezza fatte comsa
Al sudetto p[er] giornate Sei fatte come sa
Al sudetto p[er] giornate Cinque, e mezza fatte csa
Al sudetto p[er] giornate Sei, e mezza fatte csa
Al sudetto p[er] giornate Sei, e mezza fatte comsa
Al sudetto p[er] giornate Sei fatte come sa
Al sudetto p[er] giornate Sei fatte come sa
Al sudetto p[er] giornate Sei fatte come sa
Al sudetto Raggi p[er] giornate Sei fatte comsa
Al sudetto Raggi p[er] giornate Sei fatte comsa
Primo Al sudetto p[er] giornate Sei fatte csa
Al sudetto p[er] giornate Sei, e mezza fatte csa
Al sudetto p[er] giornate Sei, e mezza fatte cosa
Al sudetto p[er] giornate Sei fatte come sa
Al sudtte Giornate Sei Mezza  
Al sudtte Giornate Sei  
Al sudett Giornate Sei  
72 ––  
6 ––  
6 ––  
1 20  
7 20  
4 80  
7 20  
7 20  
7 20  
80  
1 20  
4 20  
7 20  
7 20  
7 20  
6 60  
7 80  
7 80  
7 20  
7 80  
7 20  
7 80  
7 80  
7 80  
7 80  
7 20  
6 60  
7 80  
7 80  
7 20  
7 20  
7 20  
7 20  
7 20  
7 20  
7 80  
7 80  
7 20  
7 80  
7 20  
7 20  

No86.

Generel kommentar

Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1819-1823. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab 1819-1823.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Arkivplacering

Regnskab 1819-1823, p. 61-62

Emneord

Personer

Værker

A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, marts 1812 - juni 1812, inv.nr. A503

Kommentarer

  1. Se Hermann Ernst Freunds brev af 3.12.1819, hvoraf det også fremgår, at István Ferenczy arbejdede på frisestykket med fårene.

  2. Regnskabet fra martsmåned er formentlig ført med Thorvaldsens egen hånd.

Sidst opdateret 24.08.2016