Antagelig senest januar 1798

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af ikke brevet. Skitsen Profilportræt af ung mand – arkitekten Carlo Francesco Bassi?, C492r, der findes på samme ark, kan dog senest være udført i januar 1798, hvor Bassi forlod Rom. Den 27.1.1798 skrev han sin afskedshilsen i Thorvaldsens stambog. Påskrifterne kan derimod være både samtidige eller senere, dog senest fra tiden omkring 1805, hvor Thorvaldsen antog, at hans buste af Agrippa, A759, var solgt. For mere herom se kommentarerne til brevet. Dateringen følger her skitsens.

Resumé

Regnskaber eller lister, muligvis over Agrippa, jf. A759, og andre egne værker.

Dokument

[papiret mangler] KoffeI [papiret mangler]

3 palII Monete GroseIII
4 —   Grose
4    


[På papirets bagside:]

Bekommet paa Buste Agrip[pa]IV [papiret mangler]

[papiret mangler] dorV
[papiret mangler]
[papiret mangler]
[papiret mangler]
2 —
4 —
1 —
1 —
1 —
2 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —

1 PeszedoreVI
1 PeszidoreVII
1 —
1 —
5
1


[Nederst på siden til højre:]

27

——
24

Oversættelse af dokument

[paper is missing] Koffe [paper is missing]

3 pal Monete Grose
4 —   Grose
4    


[on the back of the paper:]

Received for the bust Agrippa [paper is missing]

[papiret mangler] dor
[papiret mangler]
[papiret mangler]
[papiret mangler]
2 —
4 —
1 —
1 —
1 —
2 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —

1 pezzi d’Oro
1 pezzi d’Oro
1 —
1 —
5
1


[at the bottom of the page right:]

27

——
24


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Øverst på papiret ses skitsen Profilportræt af ung mand – arkitekten Carlo Francesco Bassi?, C492r.


Det vides ikke, hvad Thorvaldsen her har gjort regnskab over, antagelig er det værker, men den vanskelige tydning af og stavefejlene i de få bevarede ord, gør det indtil videre umuligt at fastslå dette.

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

C492v

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

C492r Profilportræt af en ung mand, arkitekten Carlo Francesco Bassi(?), 1797-1798, inv.nr. C492r
A759 Agrippa, 1799-1800, inv.nr. A759

Kommentarer

 1. Det vides ikke, hvad der skulle stå her, da det manglende papir har fjernet resten af ordet.

 2. Muligvis er dette en forkortelse for den italienske måleenhed “palmo”, se hertil referenceartiklen om datidens mål og vægt. Der kan dog også være tale om en forkortelse for møntenheden “paolo”, jf. referenceartiklen om datidens møntenheder.

 3. Muligvis hentydes her til møntenheden “grosso”, jf. referenceartiklen om datidens møntenheder.

 4. Dvs. sandsynligvis Thorvaldsens Agrippa, A759, en marmorkopi af en antik buste.
  Denne buste stammer fra 1799-1800. Når Thorvaldsen her skriver, at han har “bekommet paa Agrippa”, må han mene, at han har modtaget penge for at sælge et eksemplar af den.
  Busten blev imidlertid ikke solgt, men hjemsendt til Danmark i 1802 som bevis på Thorvaldsens fremgang i marmorhugningen, jf. Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

  Der er mindst to mulige forklaringer på omtalen af busten på dette ark – første mulighed er, at Thorvaldsens notat om busten er gjort nogle år senere end skitsen af Bassi, jf. C492r, på papirets forside, fordi han omkring 1805 regnede med, at busten var blevet solgt, jf hans brev af 28.7.1805 til Nicolai Abildgaard. Notatet skulle altså i dette tilfælde være skrevet omkring 1805.
  Anden mulighed er, at Thorvaldsen allerede omkring 1797-1798 havde udført en anden, i dag ukendt kopi af Agrippa, eller evt. blot en gipsafstøbning, som han solgte og derved “bekommet” en indtægt for. Denne mulighed foreligger, men der findes endnu ikke andre kilder, som underbygger dette.

 5. Muligvis kunne det manglende ord være Louis, så der oprindeligt stod Louis’dor, dvs. møntenheden Louis d’or.

 6. Formentlig en fejl for Pezzi d’Oro, dvs. guldmønter. Se hertil artiklen om Thorvaldsens tale- og skriftsprog, samt evt. artiklen om møntenheder.

 7. Formentlig en fejl for Pezzi d’Oro, dvs. guldmønter. Se hertil artiklen om Thorvaldsens tale- og skriftsprog, samt evt. artiklen om møntenheder.

Sidst opdateret 31.08.2017