Antagelig 1830

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Jonas Collin

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift, da der er tale om et udkast.

Dateringsbegrundelse

Dateringen er baseret på den skitse til Monumentet over George Gordon Byron, C352, som udkastet er skrevet på. Den stammer fra 1830, ligesom Koop samme år ansøgte om støtte hos Fonden ad Usus Publicos, hvor netop Jonas Collin var sekretær. Koop havde dog økonomiske problemer de sidste mange år af sit liv.

Resumé

Thorvaldsen beder Jonas Collin om at hjælpe historiemaleren Andreas Ludvig Koop økonomisk.

Dokument

Thorvaldsen hilser Hr ConferentsraadenI paa det venska[be]ligste [over linjen: Conferentsraaden hjertelig] og beder Dem enstendig at jelpe den arm[e] KoopII at han kunde faae et hasteIII og bestemdt svar jeg ved ellers ikke hvolunde det vel gaae ham det vel eller[s] tage en Sørgelig ende med ham og hans famigliaIV

Hr Hr

Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Thorvaldsen greets the konferensråd amicably [above the line: the konferensråd sincerely] and beg you urgently to help the poor Koop so that he could get a quick and certain answer I do not know how he will do otherwise if not he and his family will come to a sad end.

Mr Mr

Thorvaldsen[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Brevudkastet er antagelig stilet til Jonas Collin i hans egenskab af sekretær i Fonden ad Usus Publicos, som Koop adskillige gange, bl.a. i 1830, ansøgte om støtte hos.

Udkastet er skrevet på en af Thorvaldsens tegninger, C352. Der findes et svært læsbart tidligere udkast til samme brev.

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

C352

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

C352 Monumentet over George Gordon Byron, 1830, inv.nr. C352

Kommentarer

  1. Konferensråd.

  2. Dvs. den danske maler Andreas Ludvig Koop, der de sidste mange år af sit liv havde økonomiske problemer.

  3. Dvs. hastigt, hurtigt.

  4. Dvs. familie. Koop blev i 1825 gift med arkitekten J.L. Thranes enke Giacinta, som han havde levet sammen med fra 1821. Både deres fælles børn og hustruens børn af første ægteskab var dermed en del af familien.

Sidst opdateret 09.05.2016