Arkivet, Thorvaldsens Museum

Dokumenter fra/til Matthias Friis von Irgens-Bergh til/fra andre end Thorvaldsen

23.10.1819

Andreas Christian Gierlew

Matthias Friis von Irgens-Bergh

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

23.10.1823

Andreas Christian Gierlew

Matthias Friis von Irgens-Bergh

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

16.12.1826

Joseph Hermann (den yngre)

Matthias Friis von Irgens-Bergh

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

8.1.1827

Heinrich Vitzthum von Eckstädt

Matthias Friis von Irgens-Bergh

Kommentarerne til denne afskrift er under udarbejdelse.

9.2.1827

Joseph Hermann (den yngre)

Matthias Friis von Irgens-Bergh

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.