Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3545 af 10246
Afsender Dato Modtager
N.C. Hansen [+]

Afsendersted

St. Gallen

Afsenderinfo

Spor efter rødt laksegl.

18.9.1824 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Signor / signor de Torvalsen / a Caffe alle Greco e piazze de Spania / a / Roma / Fr. Milana
Poststemplet: “30SETTEM”, “STGALLEN / 21.SEPT.1824” og “XXXXX L.T”

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Høivelbaarne Hr Etadsraadt!

Jeg tager mig den Friehed med Dette mit Brev at takke Dem for deres store beviste Godhed imod mig; som jeg for lang tiid siden habe skuldet takket, men, af mangel paa et bestemt opholdtsted ikke skeedt. – Jeg befinder mig nu i St Gallen in der Schweitz i min forrige Condittion hvor jeg for mit bestandige opholsted formodentlig vil blive; jeg har mig ogsaa opholdet siden jeg reiste fra Rom til Dato i Wien hvor jeg Ogsaa var bleven men da jeg ikke kunde erholde Arbeite den Ganske Vinter saa saae jeg mig nødsaget at reise hertil hvor jeg mig nu ret Godt befinder efter min Reise som intraf med Prægtig Veier, samt med deres Høivelbaarnes og des Gode Hrr Freundts og Hr Høy Godhed lykkelig og uden nød er durk kommen samt Haaber det nu vel Gaae bedre da jeg nu befinder mig under Tydske Folk hvor jeg nu kan talle med. Jeg takker dem fra mit Ganske Hierte Hrr Etadsraad samt di andre Edelmodige Landsmænd for deres store beviste godhed imod mig og haaber deres Høivelbaarens ikke tager det fortrydelig op jeg ikke har takket dem før og besvære dem med dette mit Brev. – jeg beder dem at helse de Gode Landsmænd og dem selv have tagket mange Gange for deres uforglemmelige Godhedt.

Deres
Erbødige Tiener

St Gallen den 18 Setbr 1824. N.C. Hansen
  boe Hrr Fehr in St Gallen

Arkivplacering
m9 1824, nr. 79
Sidst opdateret 10.05.2011 Print