Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3528 af 10248
Afsender Dato Modtager
Frederik Vilhelm Bartholin [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Ingen udskrift.

14.8.1824 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kiøbenhavn den 14 August 1824.

Ved min Ven Svitzer er jeg bleven underrettet om, at Hr: Etatsraaden har havt den store Godhed, at moddellere, og derefter hukke i Marmor, min forlængst afdøde kiære Broder Caspar Bartholin’s Buste – dette ved Deres Mesterhaand dyrebare Arbeide, har min Ven Svitzer anmodet mig om at modtage, med Tilføining: alt at have betalt samme – min venligste og ærbødigste Begiering er nu, at De ville behage at udlevere bemeldte Buste til dHr. Torlonia & Co. som ere anmodede om, at besørge dette Arbejde afsendt med en snarlig og sikker Skibsleilighed, formodentlig fra Livorno, enten hertil, eller til Hambourg. – Jeg tør smigre mig med, at De min ærede Hr: Etatsraad, opfylder denne min inderligste Begiering, og saaledes fyldestgiør min ubeskrivelige Længsel efter denne Gienstand. –
I det Haab at jeg endnu lever i Deres venlige Erindring, tillader jeg mig at anbefale mig, som
Deres meest hengivne og ærbødige F. Bartholin
Arkivplacering
m9 1824, nr. 68
Andre referencer

  • Trykt i Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, vol. I, København 1963-65, p. 531-532.

Personer
Caspar Bartholin · Jacob Svitzer
Værker
Sidst opdateret 08.11.2019 Print