Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3117 af 10246
Afsender Dato Modtager
Camillo Landini [+]

Afsendersted

Sankt Petersborg

Afsenderinfo

Rester af laksegl.

13.12.1822 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevet er af Landini dateret 1.12.1822 antagelig efter juliansk kalenderregning, der på dette tidspunkt stadig var gældende i Rusland. I de katolske lande blev den gregorianske kalender indført 1582 og senere i Danmark i året 1700, mens den i de græsk-ortodokse lande først blev antaget i 1900-tallet. Anbefalingsbrevet er bragt til Rom af den anbefalede Boris Orlovsky selv. Orlovsky medbragte desuden en anbefaling fra Aleksei Olenin, præsident for Kunstakademiet i Sankt Petersborg, jf. brev af 12.12.1822 fra Olenin til Thorvaldsen. I denne skrivelse er dateringen anført efter både den julianske og gregorianske kalender, hhv. 30.11.1822 og 12.12.1822. Landini har antagelig læst dette brev, før han har skrevet sit eget, og det er derfor sandsynligt, at Landinis brev er skrevet dagen efter Olenins, dvs. 13.12.1822.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Egregio Sig.e Prof.re di Scultura / Alberto Thorwaldsen / Consigliere di Stato di S.M il Re / di Danimarca, e Cavaliere / di molti Ordini / a Roma

Resumé

Landini skriver fra Sankt Petersborg for at anbefale billedhuggeren Orlovsky, som har haft succes med at udføre et portræt af den russiske zar og derfor har opnået et stipendium til yderligere dygtiggørelse i billedhuggerkunsten. Landini håber, at Thorvaldsen vil tage sig af Orlovsky og give ham den fornødne vejledning. Brevet afsluttes med hilsner fra billedhuggeren Göthe, der også befinder sig i Sankt Petersborg.

Se original

Sige. Alberto Padrone, ed Amico Car[issim]mo

1822
S. Pietroburgo 1. Decembre

Perdoni la libertà che mi prendo di scriverli la presente Lettera, che hà per fine di raccomandarli il Latore Sige. Boris Arlovski, il quale si porta costi per perfezionarsi nella Scultura. Questo Giovane, unico frà i Russi, che Lavora il marmo, avendo presentato a S.M. [Sua Maestà] il suo ritratto eseguito molto bene in marmo hà ottenuta una pensione. Le sue buone qualità morali, e la volontà di studiare fanno sperare una buona riuscità, ed è perciò che ha bisogno della di Lei assistenza.
Conoscendo quanto Ella ami di essere utile agli Artisti ardisco di raccomandarglielo, e la assicuro che gliene sarò eternamente grato.
La prego a comandarmi in tutto ciò che Ella mi crederà capace di serverla dichiarendomi a tutte prove.

Suo Div[otissi]mo Servitore
Camillo Landini

P.S. Abbiamo qui il Sig.e Göthe, il quale

m’incarica di salutarla distintamente.

Arkivplacering
m7 1822, nr. 65
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 100.
  • Harald Tesan: Thorvaldsen und seine Bildhauerschule in Rom, Köln, Weimar & Wien 1998.
  • Ulrich Thieme, Felix Becker og Hans Vollmer (ed.): Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig 1928, bd. 22, p. 296.

Emneord
Anbefaling eller introduktionsskrivelse, øvrige · Thorvaldsens assistenter
Personer
Gustav Göthe · Boris Orlovsky
Sidst opdateret 19.10.2014 Print