Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2986 af 10246
Afsender Dato Modtager
Carl Christian Lose [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har formentlig været lukket med voks, hvorover papiret er præget med Loses stempel (“LOSE”).

1.3.1822 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: À Monsieur / Mr le Conseiller d’Etat et Chevalier / A. Thorwaldsen / Rome
Tilskrift: Højvelbaarne Herr Etatsraad Thorwaldsen / Ridder &c / Rom

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kiøbenhavn den 1 Marti 1822.

Det veltrufne Malerie af Derres Højvelbhed, som Herr Professor Hornemann medens Deres Ophold her tegnede i Pastel, foranledigede mig til at formaae ham at copiere samme paa Steen, for at sætte mine mindre formuende Landsmænd i Stand til at kunde anskaffe samme, da det af Herr Professor Clemens kobberstukne er temmelig kostbart. Jeg fandt mig desuden end mere hertil opfordret, da en vis Herr Fehr leverede mig et maadeligt Product, som formodentlig er Deres Højvelbhed bekjendt og det af Herr F. Rehberg derstæds i 1818 lythograferede fandtes ej heldigere udført. I det jeg herved har den Ære at oversende et par Exempl af det nyligen hos mig udkommene Portrait, vil det være mig særdeles behagelig om samme maatte finde Deres Højvelbheds Biefald og anbefaler mig imidlertid med største Højagtelse

og Ærbødighed
C.C. Lose.

Generel kommentar

Midt på brevets sidste og ubeskrevne side ses en blyantskitse af en kvindebuste. Kvinden har opsat hår og kjolens udskæring er antydet.

Arkivplacering
m7 1822, nr. 10
Sidst opdateret 10.05.2011 Print