The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2986 of 10246
Sender Date Recipient
Carl Christian Lose [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet har formentlig været lukket med voks, hvorover papiret er præget med Loses stempel (“LOSE”).

1.3.1822 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: À Monsieur / Mr le Conseiller d’Etat et Chevalier / A. Thorwaldsen / Rome
Tilskrift: Højvelbaarne Herr Etatsraad Thorwaldsen / Ridder &c / Rom

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kiøbenhavn den 1 Marti 1822.

Det veltrufne Malerie af Derres Højvelbhed, som Herr Professor Hornemann medens Deres Ophold her tegnede i Pastel, foranledigede mig til at formaae ham at copiere samme paa Steen, for at sætte mine mindre formuende Landsmænd i Stand til at kunde anskaffe samme, da det af Herr Professor Clemens kobberstukne er temmelig kostbart. Jeg fandt mig desuden end mere hertil opfordret, da en vis Herr Fehr leverede mig et maadeligt Product, som formodentlig er Deres Højvelbhed bekjendt og det af Herr F. Rehberg derstæds i 1818 lythograferede fandtes ej heldigere udført. I det jeg herved har den Ære at oversende et par Exempl af det nyligen hos mig udkommene Portrait, vil det være mig særdeles behagelig om samme maatte finde Deres Højvelbheds Biefald og anbefaler mig imidlertid med største Højagtelse

og Ærbødighed
C.C. Lose.

General Comment

Midt på brevets sidste og ubeskrevne side ses en blyantskitse af en kvindebuste. Kvinden har opsat hår og kjolens udskæring er antydet.

Archival Reference
m7 1822, nr. 10
Last updated 10.05.2011 Print