Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1728 af 10318
Afsender Dato Modtager
Thomson Bonar [+]

Afsendersted

Napoli

1.8.1817 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsr. le Chevalier de Torwaldsen / Via Sisto / Roma

Resumé

Bonar beder Thorvaldsen om at sende en skitse til et relief forestillende de tre Marier og englen ved Kristus’ grav, der skal indgå i et gravmæle. Thorvaldsen skal vurdere, hvilken størrelse og hvilket format der egner sig bedst til motivet. Gravmælet skal derudover have en indskrift på ti linjer og plads til to våbenskjolde. Thorvaldsen bedes oplyse pris for hver del, og hvor lang tid der går, før det kan leveres til England.

Se original

Naples ce 1 Août. 1817

Le Colonel Bonar prie Mr de Torwaldsen de vouloir bien lui envoyer à l’a[dresse] d[e Messrs. Vallin Routh & Valentina], Banquiers à Naples, l’esquisse du Bas[relief] qu’il lui proposoit pour un mon[u]me[nt] represen[tant] les trois Maries avec l’Ange au tombeau, en specifiant la grandeur qu’il jugeroit la plus convenable pour les figures (ou celle de la Pr[iamus] du Duc de Bedford, ou bien celle de la Nuit de Lord Lucan) aussi bien que la forme [du] tout-ensemble, qui doit être appliqué contre le mur da[n]s une église, et qui doit contenir de plus une inscri[ption] de dix lignes et deux Ecussons pour les armes.

Il le prie d’avoir la bonté en même temps de lui marquer quel seroit le prix d’après chacune des grandeurs nommées, et en combien de temps on pourroit compter qu’il fût prêt pour être envoyé en Angleterre.

Generel kommentar

Visse tekststeder i brevet er udviskede, og der er i blyant noteret bud på hvilke ord, det kunne dreje sig om. Skriften er sandsynligvis Else Kai Sass’, og da hun har kendt sammenhængen og de øvrige breve fra Bonar, jf. Sass op. cit., er hendes bud yderst kvalificerede.

Arkivplacering
m5 1817, nr. 34
Thiele
Thiele II, p. 342-343.
Andre referencer

Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, vol. I, København 1963-65, p. 355-363.

Emneord
Bestillinger, ikke antagne og urealiserede · Gravmæler, relieffer · Tegninger, skitser til ikke-udførte værker
Personer
Richard Bingham · Thomson Henry Bonar · John Russell
Værker
Sidst opdateret 20.01.2017 Print